Te koop: oude rijkswachtkazerne van Lot

Woonpunt Zennevallei is op zoek naar een potentiële koper die een nieuwe invulling aan de oude rijkwachtkazerne in Lot wenst te geven.

Het pand (opgericht in 1885) is een bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak (nok evenwijdig met de straat). Een meer uitgebreide omschrijving kan u terugvinden in het gemeentearchief te Beersel, bouwdossier B426/2008.

Geïnteresseerden worden gewezen op de geldende BPA-voorschriften (BPA-Blokbos 1B), volgens hetwelk het pand zich bevindt in een “zone in te richten volgens gezamenlijk ontwerp”. Vergunningsaanvragen voor de betrokken zone moeten gebeuren via een gezamenlijk ontwerp.

Ter informatie: Op het naburige perceel op de hoek [Percelen: 0016/00S002 en 0016/00V002] wenst Woonpunt Zennevallei een parking te creëren. Zij bekwam hiervoor reeds een gunstig preadvies van de bevoegde vergunningverlenende instanties.  

De richtprijs bedraagt 265.000 EUR.

Meer info over de procedure via deze link


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?