Begraafplaats Vollezele: verplichting of alternatieven?

Naar aanleiding van de gemeenteraad en het agendapunt over het ‘voorstel van de burger’ in het kader van de begraafplaats in Vollezele, geeft schepen Ludo Persoons een toelichting over het standpunt van het schepencollege. Het burgerinitiatief reageert teleurgesteld en haalt alternatieven uit buurgemeenten aan.

“Op de gemeenteraad van 30 december 2019 werd het besluit goedgekeurd om de grafzerken te verwijderen die dateren van de jaren 1962 tot 1986 met 17 ja-stemmen van de fractie CD&V en N-VA.”

“Verleden jaar (2020) deelde de dienst Burgerlijke Stand via aanplakking aan de betrokken grafmonumenten en aan de ingang van de begraafplaats mee dat deze graven ontruimd zouden worden. Nabestaanden kregen op die manier de tijd om het grafmonument en bijhorende voorwerpen te verwijderen of een vervallen concessie te verlengen.”

 Architect

“De herinrichting van de begraafplaatsen in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele worden nog dit jaar opgestart en zal in verschillende fases verlopen per gemeente. Hiervoor zal een architect aangesteld worden die gespecialiseerd is het heraanleggen van kerkhoven. De werken zullen gebeuren in samenwerking met onze gemeentediensten.”

 Behoorlijk bestuur

“Hiermee voeren wij uit wat het decreet van 16 januari 2004 ons heeft opgelegd, namelijk

ontharding, ingroening, onderhoudsvriendelijker maken (door verbod op pesticiden) en voorbereiden op nieuwe tendensen. Wij zijn er ons van bewust dat er op het kerkhof van Vollezele niet een acuut plaatsgebrek is maar hier moeten wij als behoorlijk bestuur het gelijkheidsbeginsel hanteren t.o.v. onze andere begraafplaatsen. Het zou niet verantwoord zijn dat er in Galmaarden en Tollembeek overleden mensen minder gratis grafrust krijgen dan in Vollezele.”

 “Wij begrijpen zeer goed dat dit op emotioneel vlak bijzonder moeilijk is voor de nabestaanden, maar de begraafplaats verdwijnt niet zoals verkondigd wordt door de actiegroep. Wij bieden als bestuur ook diverse alternatieven aan zodat de nabestaanden de kans krijgen om hun dierbare te laten cremeren of te laten herbegraven met een concessie van 30 jaar. De essentie is het volgende: als bijvoorbeeld iemand al 35 jaar gratis grafrust heeft gehad i.p.v. de wettelijke 10 jaar en de nabestaanden opteren voor een concessie van 30 jaar dan heeft de overledene in totaal 65 jaar grafrust.

Wij gaan in samenspraak met de aangestelde architect ook een participatie/werkgroep maken om burgers inspraak te geven bij de herinrichting. Wij hebben akte genomen van het voorstel en stellen voor om op een constructieve manier samen te werken met de werkgroep die de komende weken zal opgericht worden”, aldus schepen Persoons.

 Een ontgoochelend dovemansgesprek

 Het Burgerplatform « Red begraafplaats Vollezele » reageert teleurgesteld. "Ten eerste hebben wij nooit beweerd dat de begraafplaats ging verdwijnen... wij wilden de graven redden die er nog te redden vielen... Wij hadden gehoopt tijdens de gemeenteraad in virtuele dialoog te kunnen gaan met de gemeenteraadsleden maar het werd een zeer ontgoochelend dovemansgesprek.”

 “Gewoon onze gefundeerde argumenten en 675 handtekeningen van tafel geveegd... En dit voor een bestuur dat burgerparticipatie belangrijk vindt! Onbegrijpelijk... Goed bestuur is niet hetzelfde als krampachtig vasthouden aan genomen beslissingen. Je moet er achter durven staan, maar daar waar nodig – met nieuwe inzichten geleverd door een burgerplatform – ook durven bijsturen.  Aan die (politieke) moed ontbreekt het jammer genoeg... “

 Anders in buurgemeenten

“Het decreet van 2004 stipuleert dat een gemeente AUTONOOM kan beslissen om te ontruimen of niet, en niet noodzakelijk in alle deelgemeenten. Getuige daarvan Gooik, Herne en Kester met voldoende plaats waar men niet ontruimt, maar in deelgemeenten Oetingen en SP Kapelle wel, wegens plaatsgebrek.”

We werden niét gehoord.

 “We werden niét gehoord... Er werd niet naar onze argumenten geluisterd... Ze herkauwden hun reeds gekende standpunten waardoor het duidelijk werd dat er totaal geen rekening gehouden werd met onze ingediende motivatienota en wat er onder de burgers leeft...  Doodjammer...Een gemiste kans... Wij hopen dat de voorgestelde « rustperiode » van 3 maanden om ons een antwoord te formuleren en rond de tafel te gaan zitten, het bestuur tot vooruitschrijdende inzichten brengt om alsnog tot een andere beslissing te komen waarin iedereen zich kan vinden. Dit hoeft geen gezichtsverlies te zijn...  Maar de tijd dringt... Tegen 15 november dit jaar moeten de nabestaanden beslist hebben of ze hun geliefden in een anoniem graf laten rusten of ontgraven en herbegraven... Een keuze tussen de pest en cholera en dit in coronatijden... We hadden op beter nieuws gehoopt en gerekend...”, aldus het burgerinitiatief.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?