"Tanktoerisme is reëel probleem" : Oproep aan de nieuwe Vlaamse minister van mobiliteit

De recente invoering van een Ternatse belasting op tankstations heeft het onderwerp rond het 'tanktoerisme' weer op de agenda gezet. De gemeente vraagt de toekomstige Vlaamse minister van mobiliteit mee na te denken over het probleem.

Het gemeentebestuur van Ternat merkt dat er heel wat vrachtwagens en auto's de E40 even verlaten om te tanken in Ternat, en vervolgens hun weg verder te zetten. De duurdere tarieven van de tankstations langs de autosnelweg zelf, zijn volgens de gemeente de grote boosdoener. Het bestuur roept de toekomstige minister van mobiliteit op om daar iets aan te veranderen.

De integrale oproep van schepen van mobiliteit Gunter Desmet :

"Het tanktoerisme van vrachtwagens en personenwagens die de snelweg verlaten om in goedkopere tankstations langs gewestwegen te gaan tanken, vormt in heel Vlaanderen een probleem.

Vanuit én het oogpunt van mobiliteit, én het oogpunt van verkeersveiligheid, én het oogpunt van gezondheid is het waanzin dat in ons land elke dag duizenden voertuigen de autosnelweg verlaten om goedkoper te gaan tanken. Het is vreemd dat tot nog toe hier nauwelijks over nagedacht is. Voertuigen die de snelweg afrijden enkel en alleen om te tanken, zorgen voor bijkomende verkeersdrukte, bijkomende files, bijkomende uitstoot van fijn stof, CO² en dergelijke meer en brengen zachte weggebruikers als fietsers en voetgangers op gewestwegen in gevaar. Deze verplaatsingen zijn volstrekt overbodig en creëren geen enkele maatschappelijke meerwaarde.

 

Alleen de individuele chauffeur die wat goedkoper kan tanken, vaart er wel bij. We hebben begrip voor de keuzes die deze individuele chauffeurs maken, maar eigenlijk vloeien hun keuzes voort uit een systeemfout.

 

Nochtans is de oplossing simpel: zorg voor concurrentiële tarieven in de tankstations op de snelwegen. Niemand zal de snelweg verlaten om te tanken als de brandstof op en naast de snelweg ongeveer even duur is. De Vlaamse overheid heeft hierin een rol te spelen. De tankstations langs de autosnelwegen staan op grond van de Vlaamse overheid die deze grond tegen betaling in concessie geeft. In plaats van deze concessie toe te wijzen aan de hoogst mogelijke bieder, kan Vlaanderen er ook voor kiezen bepaalde prijskortingen op te leggen. Zo zou de prijs in het tankstation op de E40 in Groot-Bijgaarden op het gemiddeld niveau kunnen liggen van de prijs van de tankstations op de Assesteenweg in Ternat. Ook zouden de tankstations op snelwegen verplicht kunnen worden om alle getrouwheidskaarten te aanvaarden. Vlaanderen heeft hiertoe de sleutels in handen.

In afwachting daarvan heeft de gemeenteraad van Ternat op 25 juni beslist om een belasting in te voeren op de pompstations op het grondgebied van de gemeente. Het tarief voor de hoogdebietpompen voor vrachtwagens werd vastgesteld op 500 euro, deze voor gewone pompen op 230 euro en de milieuvriendelijkere brandstoffen als LPG en CNG op 50 euro. Een eerder symbolische maatregel, waarbij we het probleem van het tanktoerisme wel op de agenda hebben geplaatst.

Vanuit Ternat willen we de toekomstige minister van mobiliteit oproepen om werk te maken van een Vlaamse oplossing voor het tanktoerisme. Met plezier zullen we dan ons gemeentelijke belastingreglement wijzigen.

Gunter Desmet, schepen van mobiliteit gemeente Ternat (CD&V en Volks)"


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?