Subsidie voor herbestemmingsproject van Sint-Pieterskerk

Het lokaal bestuur ontving deze week het heuglijke nieuws dat het herbestemmingsproject van de Sint-Pieterskerk werd geselecteerd voor betoelaging door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het project werd ingediend in het kader van een oproep voor herbestemming van kerken van het agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd tegen een zeer strakke deadline hard aan een dossier gewerkt door de geselecteerde ontwerper Bressers-B-ILD en ons lokaal bestuur.

Het totale project (inclusief omgevingsaanleg en herwaardering van een deel van het Baljuwhuis) wordt voorlopig geraamd op een kost van om en bij de 6 miljoen euro. Van dit bedrag kwam ongeveer 1,6 miljoen euro in aanmerking voor 60% betoelaging.

“We kregen, door onze goede zorgen uit het verleden voor het bestaande gebouw, zelfs een verhoogd premiepercentage van 70% toegewezen voor ons project. De inspanningen uit het verleden zijn dus niet voor niets gebleken. In totaal wordt er een vaste premie van maximaal 1.140.729,17 euro gereserveerd”, zegt schepen Ludo Van Paepegem.

De specialisten van het agentschap Onroerend Erfgoed beoordelen het project uitdrukkelijk zeer positief, omwille van:

  • het fris en gedurfd concept, waarbij men niet automatisch uitgegaan is van een reconstructie van het verleden maar waarin men getracht heeft de geest van de locatie te capteren en deze te integreren in een toekomstbestendig project.
  • de herbestemming die als doel heeft de kerk opnieuw het centrum van de gemeente te maken, een plek waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten.
  • de sterke inzet op flexibiliteit van het gebruik van de kerk.
  • de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project, door de engagementen van het lokaal bestuur en de betrokkenheid van verschillende actoren bij de planvorming.
  • de sterke inbedding van het project in de lokale gemeenschap en de ambitie om opnieuw het bruisende middelpunt van het dorp te worden.

“De volgende stap in de procedure van de erfgoedpremie volgens oproep, is het uitwerken van het preselectiedossier tot het definitieve premiedossier. Het definitieve premiedossier moet nu ten laatste op 15 juli 2022 digitaal worden ingediend. De minister beslist dan uiterlijk op 1 december 2022 over de definitieve toekenning van de premie. Pas nadien kunnen de werken aanbesteed worden”, gaat schepen Ludo Persoons verder.

“Dit nieuws geeft het ontwerpteam en ons bestuur een boost. We gaan er vol tegenaan en zijn er van overtuigd dat we met dit project een meerwaarde zullen creëren voor het centrum van onze plattelandsgemeente. Het wordt een plek van en voor iedereen”, aldus Ludo Persoons.

Zie ook: Nieuw leven voor Sint-Pieters-kerk

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?