Studiekeuzecheck-in van hogeschool Odisee wil drempel naar hoger onderwijs wegnemen

De huidige coronacrisis maakt het voor veel jongeren extra lastig om een studierichting te kiezen. Zeker voor pioniersstudenten, die als eerste in hun familie verder studeren na het secundair onderwijs. Daarom organiseert Odisee campus Brussel op donderdag 10 en vrijdag 11 september de Studiekeuzecheck-in.

Een studiekeuzeproces vraagt tijd en energie. Dat is altijd al zo geweest voor studiekiezers voor het hoger onderwijs, maar de huidige coronacrisis maakt het extra lastig om je te oriënteren op een traject in het hoger onderwijs. ‘Open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten konden ofwel niet doorgaan of waren voornamelijk virtueel mogelijk, met alle beperkingen van dien’, vertelt An De Moor, projectmanager van de co-hogeschool Odisee. ‘Daarom organiseren we de Studiekeuzecheck-in, die verder bouwt op onze succesvolle College Kick-Off van vorig academiejaar. Door de coronamaatregelen hebben we dat tweedaagse programma moeten herleiden tot een programma van één dag, dat we twee keer aanbieden, om zoveel mogelijk studenten te kunnen bereiken. Want dat is ons ultieme doel, zoveel mogelijk studenten vertrouwen geven om te starten met hun opleiding én zoveel mogelijk uitval voor de januari-examens vermijden.’

Workshops

Deelnemers aan de Studiekeuzecheck-in krijgen die dag alle informatie die ze nodig hebben om vervolgens zonder verdere twijfels hun studiekeuze te kunnen maken. ‘Via allerlei workshops staan de toekomstige studenten een hele dag stil bij de verschillende factoren die een rol spelen bij hun studiekeuze. Enthousiaste Odisee-studenten en -docenten en studieadviseurs staan hen hierin de hele dag bij. Zo leren de toekomstige Odisee-studenten niet alleen bij over zichzelf, maar kunnen ze ook kennismaken met het hogeschoolleven, hun mogelijke medestudenten en de docenten', aldus An De Moor.

Pioniersstudenten

De Studiekeuzecheck-in richt zich in de eerste plaats op de zogenaamde pioniersstudenten, die als eerste in hun familie verder studeren na het secundair of voortgezet onderwijs. ‘Uit recent onderzoek blijkt dat deze studenten anders navigeren door het onderwijslandschap dan studenten van wie de ouders hebben gestudeerd. Sterker nog, ze hebben een ongelijke startpositie. Bovendien blijken eerstegeneratiestudenten in de les vaak niet te laten zien dat ze iets niet begrepen hebben en krijgen ze ook thuis vaker minder hulp met school en studie, waarmee ze dus twee stappen achterstaan. Met initiatieven als de Studiekeuzecheck-in willen we de drempel naar het hoger onderwijs alvast doen verdwijnen’.

Praktisch

De Studiekeuzecheck-in vindt plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 september in Odisee campus Brussel (Stormstraat 2). Meer info vind je op www.odisee.be/nl/studiekeuzecheck-in.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?