Openbaar onderzoek kasteelvijver Essenbeek afgerond

De gemeenteraad heeft dinsdag groen licht gegeven voor het rooilijnplan van de nieuwe gemeenteweg op de percelen rond de kasteelvijver in Essenbeek. ’t Gaat om een nieuwe toegangsweg van 17,6 meter en een openbare weg langs de kasteelvijver met een breedte van 1,6 meter. Met deze wegen wordt de kasteelvijver opnieuw toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op termijn kan er ook een verbinding gerealiseerd worden met het achterliggende Warandepark.

Met de eigenaar van de kasteelvijver en de omliggende gronden werd vorig jaar in een dading afgesproken dat hij 11 nieuwe woningen mag realiseren op zijn eigendom. In ruil mocht de stad een procedure opstarten voor de aanleg van een toegangsweg en een publieke weg langs de vijver op de gronden van de projectontwikkelaar. "Daardoor blijft het zicht op de vijver behouden, blijft de vijver toegankelijk voor de inwoners en is er op termijn ook een doorsteek mogelijk  naar het achterliggende Warandepark. Met deze dading werd een einde gemaakt aan een jarenlange procedurestrijd tussen de stad en de eigenaar", laat het bestuur weten.

In mei werd het openbaar onderzoek opgestart voor deze nieuwe gemeenteweg. De stad ontving in totaal 3 bezwaarschriften die allemaal ontvankelijk werden verklaard. "Er werd onder meer gevreesd dat de plannen om de weg rond de vijver door te trekken naar het Warandepark, dode letter zouden blijven", aldus de stad. "Ook waren er twijfels over de duurtijd van de zogenaamde erfdienstbaarheid van openbaar nut van de nieuwe gemeenteweg, deze ligt immers op privé-eigendom. De stad heeft deze bezwaarschiften één voor één grondig bestudeerd, gemotiveerd en weerlegd. Zo is er wel degelijk de bedoeling om het Warandepark te verbinden met de kasteelvijver. Voorts benadrukt de stad dat  de erfdienstbaarheid van de weg voor onbepaalde duur is. Het is dus niet zo dat dat de weg in de toekomst plots niet meer toegankelijk zou zijn. "

Het openbaar onderzoek werd dus intussen afgerond waarop de gemeenteraad het rooilijnplan definitief heeft vastgelegd en goedgekeurd. De aanleg van deze wegen is volledig voor rekening van de projectontwikkelaar: hij moet deze aanleggen en betalen. Het bouwen van de woningen kan ten vroegste gebeuren nadat de projectontwikkelaar de weg correct en volledig heeft aangelegd.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?