Steeds meer klachten over menselijke aanpassingen aan bermen

Het Milieufront Omer Wattez (MOW) roept op om de bermen vooral niet te maaien of grasresten op achter te laten. Vele mensen zijn sinds de Coronacrisis thuis en brengen heel wat tijd in de tuin door en er komen dus ook steeds meer klachten over bermen die mee onder handen worden genomen. Dat is een grove inbreuk op het Bermbesluit van de Vlaamse Regering en zorgt ook voor sterfte in de fauna en flora.

Bermen zijn van grote waarde voor de biodiversiteit van zowel flora als fauna. Vele diertjes, klein en al wat groter, houden zich schuil in de lange halmen van de berm. Ook helpen bermen bepaalde diersoorten om zich ongestoord te verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Ook wilde bloemen krijgen er de kans om te groeien, terwijl ze op andere plaatsen geen kansen krijgen, en dat is van groot belang voor sommige bijensoorten.

De afgelopen weken kreeg het Milieufront Omer Wattez echter heel wat klachten binnen over mensen die de bermen maaien, besproeien of grasresten vanuit hun eigen tuin er achter laten. Dat is een inbreuk op het Bermbesluit van de Vlaamse Regering. Daardoor sterven er namelijk dieren en ook bloemen worden vaak mee gemaaid.

Daarom is het onderhoud van de berm tussen de openbare weg en de tuin of het huis de exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid. Wie dit essentieel stukje natuur maait of sproeit, begaat een grove inbreuk op het Bermbesluit van de Vlaamse Regering. Volgens dit besluit mogen bermen slechts tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste keer na 15 juni en de tweede keer na 15 september. Daarvan mag enkel afgeweken worden bij een goedgekeurd bermbeheerplan.

Foto: Claude Descamps


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?