Stationsomgeving Liedekerke wordt een aangename ontmoetingsplaats

LIEDEKERKE - De gemeente Liedekerke, de NMBS-Holding, Infrabel en het Agentschap Wegen enVerkeer van de Vlaamse overheid (AWV) gaan de stationsbuurt van Liedekerkegrondig opfrissen. De werkzaamheden starten volgens de huidige planning in 2012 en zullen in 2015 klaar zijn.

Er maken dagelijks 2.230 reizigers gebruik van het station van Liedekerke. Hettoenemende verkeer veroorzaakt chaotische parkeersituaties en vooral fietsers envoetgangers kunnen het station nog moeilijk bereiken. De herinrichting van de stationsomgeving biedt een oplossing voor de groeiende congestie in de stationsomgeving door belastende verkeersstromen uit het centrum teweren en te leiden naar wegen met meer capaciteit en ruimtelijke draagkracht.

Er wordt een nieuwe tunnel gebouwd onder de sporen aan het station van Liedekerke omvlotter aan te kunnen sluiten op de N207 Affligemsestraat. De bestaande rotonde met de N208 wordt grondig aangepast zodat het verkeer vanuit Liedekerke richting E40 vlotter kan verlopen.Voor de fietsers en voetgangers komen er in de stationsomgeving veilige, brede fietsenvoetpaden en nieuwe pleinen aan beide zijden van de spoorweg. De nieuwe stationsomgeving wordt een intermodaal knooppunt waar alle transportmodi een plaats krijgen.

Niet alleen het verkeer zal vlotter verlopen, de stationsbuurt van Liedekerke wordt eenlevendige, aangename ontmoetingsplaats. Er komt aan de kant van het centrum een nieuw transparant stationsgebouw en de perrons worden helemaal vernieuwd. Ook het natuurgebied De Valier wordt versterkt en in de stationsomgeving geïntegreerd. Zo wordt de nieuwe Affligemsestraat volledig op pijlers aangelegd om de impact op de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Het ontwerp

In 2002 werd er een voorontwerp voor de herinrichting van de stationsomgeving vanLiedekerke opgemaakt. Op deze basis werd een milieueffectenrapport opgesteld en conform verklaard. Aansluitend is ook een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)opgemaakt en goedgekeurd. Eind 2008 ondertekenden de gemeente Liedekerke, de NMBS-Holding, Infrabel en AWV een samenwerkingsovereenkomst om het projectsamen uit te voeren. Het project voor de verdere uitwerking van het voorontwerp werd eind 2009 toegewezen aan de tijdelijke handelsvereniging TEAM A8, bestaande uitD+A consult, OMGEVING en SBE.

Station wordt toegangspoort

De NMBS-Holding bouwt een nieuw stationsgebouw aan de kant van het centrum. Hetnieuwe, transparante station wordt een baken voor Liedekerke en wordt samen met destationsomgeving een aangename toegangspoort tot de stad. Kortom, een bruisendeontmoetingsplaats. In het station komen loketfuncties en een buffet.Het huidige stationsgebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwespoorwegtunnel. Tijdens de werkzaamheden kunnen de reizigers terecht in eencomfortabel tijdelijk stationsgebouw in containers.

Toegankelijke perrrons

Dankzij de nieuwe spoorwegtunnel worden ook de drie perrons beter bereikbaar. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen, bouwt deze 17 meter brede en 30 meter lange tunnel onder de sporen waardoor reizigers de perrons rechtstreeks kunnen bereiken via trappen en liften. Dankzij de liften hebben ook mindermobiele personen een vlotte toegang tot de trein. De tunnel zelf zal een aangename plek worden met voldoende daglicht en sociale controle. De liftkokers worden de nieuwe herkenningsbakens van het station. Dankzij hun transparante wanden is ook hier voldoende sociale controle mogelijk. Daarnaast pakt Infrabel ook de perrons aan. Ze worden verlengd tot 350 meter in de richting van Denderleeuw zodat de toegangen centraler liggen en langere treinen in Liedekerke kunnen stoppen. Daarnaast worden de perrons ook verhoogd wat het in- en uitstappen aanzienlijk comfortabeler en makkelijker maakt. Tot slot zullen de nieuwe perronluifels, die dubbel zo lang worden dan de huidige, de reizigers beschutting bieden tegen regen en wind. Er zullen ook voldoende zitbanken worden voorzien.

Parkings

De stationsomgeving krijgt drie parkings. De bestaande parkings aan de noordzijdev an de spoorweg worden heringericht met veel groen. De Affligemsestraat tussen despoorweg en de rotonde wordt aangepakt zodat automobilisten veilig en gemakkelijkde parkings kunnen bereiken. Bij de Stationsstraat komt een nieuwe, kleinere parking voor kortparkeerders.

Fietsen

De bestaande tunnel onder de sporen wordt omgevormd tot een overdekte fietsenstalling voor 216 tweewielers. Aan de noordzijde van de spoorwegberm komt een bijkomende overdekte stalling voor 600 fietsen. Het fietspunt op de hoek wordt eenopvallende blikvanger in het straatbeeld.

Ruimte voor water

De Bogijnengrachtvallei, die omwille van haar huidige positie en belang in het ecologische netwerk prominent aanwezig is in de stationsomgeving, wordt geherprofileerd. Zacht gemoduleerde oevers creëren nieuwe gradaties van nat naar droog en bieden ruimte aan de spontane ontwikkeling van nieuwe biotopen. De nieuwe vallei wordt begrensd door twee strakke muren bestaande uitschanskorven, één aan de zijde van het station en één aan de stadszijde. Deze ‘balkons’ vangen het hoogteverschil op en voorkomen een verstoring van het natuurlijke watermilieu in de vallei. Aan de kant van het nieuwe station komen er zitbanken waardoor de stationsbezoekers vanaf het balkon zullen kunnen uitkijken over de vallei van de Bogijnengracht. Aan de zijde van de Stationsstraat creëert het balkon een promenade met zicht over het natuurgebied. Een verbreding van de gracht en herprofilering van de vallei biedt bovendien mogelijkheden voor periodieke en gecontroleerde overstromingen van de vallei tussenbeide balkons en de opvang van hemelwater. Het beeld van de centrale vallei is maximaal open. Permanente wateroppervlakten, rietkragen en groepen van wilg- enelsopslag domineren het beeld. De bestaande grote bomen worden maximaalbehouden.

Transparante brugconstructie

Om de bestaande ecologische waarde van de vallei van de Bogijnengracht en het natuurgebied De Valier te beschermen worden de infrastructuren, die de vallei doorkruisen, verhoogd en op pijlers aangelegd. Water en natuur krijgen maximaal de ruimte.De nieuwe Affligemsestraat wordt een transparante brugconstructie met een overspanning van 45 meter. Bovenop de brug komen bushaltes en zoenzones, dicht bij het station en de perrontoegangen.In het verlengde van de Stationsstraat komt een elegante fiets- en voetgangersbrug die beide balkons verbindt waardoor fietsers en voetgangers veilig van en naar het centrum kunnen.

Communicatie

Op woensdag 30 maart 2011 om 19.30 uur wordt er een infovergadering georganiseerd voor de inwoners van de gemeente Liedekerke. Ze krijgen een voorstelling van het project en kunnen hun vragen stellen aan de aanwezige ontwerpers en deburgemeester. Bewoners met vragen of opmerkingen over het project kunnen deze vanaf 25 maart 2011 al sturen naar stationsomgeving@liedekerke.be .


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?