Startend college van schepenen en burgemeester bekend

De namen en bevoegdheden van het nieuwe Ternatse schepencollege zijn vandaag bekendgemaakt. Al gaat het om wel om het 'voorlopige' college want de komende jaren worden een heel aantal wissels doorgevoerd. Michel Vanderhasselt blijft wel zes jaar burgemeester.

Voor 'Voor Ternat' :

Kathleen Platteau is bevoegd voor vrije tijd, jeugd, sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, integratie en diversiteit.

Marc Faes is bevoegd voor welzijn en gezondheidszorg, burgerparticipatie, communicatie en informatisering, vrijwilligersbeleid, politieke vernieuwing en armoedebestrijding.

Voor 'CD&V en Volks' :

Michel Vanderhasselt, burgemeester, bevoegd voor veiligheid, burgerzaken, personeel, patrimonium, lokale en sociale economie, tewerkstelling, markten, landbouw en dierenwelzijn

Jozef Borremans is bevoegd voor openbare werken, senioren en andersvaliden.

Christiane Timmermans-Servranckx is bevoegd voor onderwijs, kinderopvang, huis van het kind, kerkfabrieken, feestelijkheden, kermissen en begraafplaatsen.

Gunter Desmet is bevoegd voor omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu), woonbeleid, duurzame ontwikkeling, Vlaams karakter en erfgoed.

De bevoegdheid financiën wordt opgenomen door het hele college.

Volgens de eerste info blijft naast Michel enkel ook Kathleen zes jaar aan zet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?