Start herinrichting stationsomgeving Herne

Op 1 februari 2021 starten de herinrichtingswerken aan en rond het station van Herne. De Werkvennootschap, lokaal bestuur Herne en de NMBS slaan de handen in elkaar om de stationsomgeving grondig te vernieuwen.

De Werkvennootschap werd eind 2016 opgericht door Vlaamse Regering. Eén van de opdrachten die haar werd toegekend, betreft het realiseren van infrastructuur ten behoeve van de combimobiliteit. 22 projecten werden geselecteerd, waaronder een project ter hoogte van het station Herne.

Veiligere stationsomgeving

In de huidige stationsomgeving ligt de parkeerdruk zeer hoog, met wild parkeren tot gevolg. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur, voorziet het project in een uitbreiding van 104 naar 152 officiële parkeerplaatsen.
Om reizigers te stimuleren met de fiets te komen, worden ook de fietsvoorzieningen uitgebreid van 75 naar 112 overdekte fietsstalplaatsen.

Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat-Kouterstraat-Breemstraat worden nieuwe, verhoogde fietspaden aangelegd waardoor automobilisten sneller zullen merken dat ze een stationsomgeving betreden. Dit zal een vertragend effect met zich meebrengen, hetgeen de veiligheid ten goede komt.

Aangename ontmoetingsplek

Op vraag van het lokaal bestuur wordt het stationsplein volledig opnieuw ingericht. De parkeerstrook voor het stationsgebouw verdwijnt en er komt heel wat groen in de plaats.

Alle praktische informatie i.v.m. de werken en verkeershinder vindt u terug op onze projectpagina: www.stationsomgevingherne.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?