'Stadsmaskerbij' voor het eerst gespot in België

BRUSSEL - In de Brusselse regio deden leden van de Belgische bijen- en wespenwerkgroep Aculea een bijzondere ontdekking. Op verschillende plaatsen troffen ze de Stadsmaskerbij aan. Een solitaire bij die nog nooit eerder in België waargenomen werd.

De Stadsmaskerbij (Hylaeus punctatus) is een solitaire bij die 5 à 6 mm groot is en tot de groep van de maskerbijen behoort. Karakteristiek voor deze groep is dat de bijen grotendeels zwart zijn met een wit-geel 'masker' op de kop. Bij mannetjes van de Stadsmaskerbij reikt dat masker niet tot aan de antennes waardoor ze goed te onderscheiden zijn van de sterk verwante Tuinmaskerbij.

De nieuwe soort werd in Brussel op verschillende locaties in Sint-Jans-Molenbeek en Laken waargenomen. Dit doet vermoeden dat er zich al een substantiële populatie schuilhoudt. Opvallend was dat ze absoluut geen hoge eisen aan hun habitat lijken te stellen. Zo waren bijvoorbeeld enkele bloeiende planten in een strook gras langs het voetpad genoeg om ze er aan te treffen. (zie foto in bijlage, genomen in Sint-Jans-Molenbeek)

Dat de Stadmaskerbij net in Brussel voor het eerst werd waargenomen is geen toeval. Het is een soort die oorspronkelijk uit het Middellands Zeegebied komt, maar zijn verspreidingsgebied onder invloed van de klimaatopwarming naar het noorden aan het uitbreiden is. Een stedelijk 'hitte-eiland' als Brussel, waar de temperatuur enkele graden hoger ligt dan in de omgeving, is dan ook een ideale plaats om eerst te koloniseren.
Aangezien er nog geen Nederlandse naam bestond voor deze nieuwe Belgische soort hebben de leden van Aculea hem de naam Stadmaskerbij gegeven. Daarbij refererend naar de vindplaats, het habitat waar de soort zich goed lijkt te voelen en met een knipoog naar de sterk verwante soort die de naam Tuinmaskerbij draagt.

Zelf bijen spotten

Deze waarneming toont nog maar eens dat er nog veel te ontdekken valt over de wilde bijen in België. En iedereen kan hierbij helpen. Dit door waarnemingen van bijen, liefst met foto, in te geven op www.waarnemingen.be. Geïnteresseerden zijn ook steeds welkom op excursies van Aculea (www.aculea.be).

(Foto onder : Vindplaats van de bijen in molenbeek (Copyright : David De Grave))
(Foto boven : De Stadsmaskerbij - (Copyright Hadel Go))


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?