Stadsbestuur antwoordt op beweringen Yves Demanet (Halle2019)

Marc Snoeck, burgemeester stad Halle: “Gemeenteraadslid Yves Demanet insinueert veel, maar zegt eigenlijk weinig.  Daarom is het goed om toch even de puntjes op de i te zetten : Zie ook: Kruispunt moet opnieuw aangelegd worden

- De Zennebrug (dit is de brug die over de Zenne loopt in de René Deboecklaan) wordt niet gerenoveerd, maar volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe brug, zodat die perfect kan aansluiten op de Zuidbrug die over het kanaal gaat en die Sint-Rochus zal verbinden met het centrum.  Vanaf het moment dat de Zennebrug zal afgebroken zijn zal er dus geen enkel verkeer – niet voor de voetganger, niet voor de fietser, niet voor de wagen – meer mogelijk zijn tussen het Bevrijdingsplein en de Suikerkaai.  In principe duren deze werken 2,5 jaar.

- Dat dit voor verkeersproblemen gaat zorgen is onvermijdelijk.  Het tijdelijk, maar volledig doorknippen van een belangrijke invalsweg zal  niet zonder gevolgen zijn voor de mobiliteit.  Welke opties men ook neemt : voor het autoverkeer zal er altijd een omrijfactor zijn.  Als stadsbestuur hebben wij echter een omleidingsplan uitgewerkt, alsook een reeks van ondersteunende en flankerende maatregelen.  Dit plan en al deze maatregelen werden reeds voorgelegd aan diverse stakeholders, zoals bedrijven, scholen, handelaars,…  Rekening houdend met diverse doelgroepen (openbaar vervoer, fietsers, voetgangers, autoverkeer, vrachtverkeer, veiligheidsdiensten)  werden er maatregelen uitgewerkt teneinde de mobiliteitsstromen zo goed mogelijk te kanaliseren tijdens de duur van de werken.  Zo wordt er werk gemaakt van een extra rijstrook op de A. Demaeghtlaan, een parkeerbewegwijzering, een alternatieve fietsroute, enzomeer…

- Het afsluiten van de Suikerkaai heeft alles te maken met de aanleg van een nieuwe Zennebrug en zo goed als niets met de bouw van de Zuidbrug.  Het is pas in een latere fase – ruim na de ondertekening van het protocol met de Vlaamse Waterweg – dat beslist werd om de Zennebrug volledig te vernieuwen en deze te koppelen aan de bouw van de Zuidbrug.

- We wensen de burgers hierover uitgebreid te informeren op het moment dat het volledig plaatje af is en dat alle elementen in kaart zijn gebracht.  Eens de verschillende ondersteunende en flankerende maatregelen voldoende concreet uitgewerkt zijn, wordt er een algemene infovergadering voor de bevolking georganiseerd.

- Het huidig kruispunt Basiliekstraat-Arkenvest-Parklaan werd heraangelegd in functie van de geplande vernieuwing van de Bospoortbrug.  Ondertussen heeft het dossier echter een ganse evolutie doorgemaakt (o.a. de koppeling met de Zennebrug, de vernieuwing van de Bospoortbrug zal veel later gebeuren dan eerst werd ingeschat,…).  Voor een goede ontsluiting tijdens de werken en vooral in het belang van de zwakke weggebruiker vonden wij het als stadsbestuur opportuun om het bovenste gedeelte van de Basiliekstraat, ter hoogte van de bibliotheek en hoger op in te richten als fietsstraat.  Dit werk zal ongeveer een maand duren.  Dit betekent echter niet dat de Basiliekstraat/Arkenvest een volledige maand zal afgesloten zijn.  Die periode gaan we zo kort mogelijk houden.  Qua planning wordt doelbewust gekozen voor augustus om  hinder voor de schoolomgeving te vermijden.

- Tijdens de werken (bouw van de Zuidbrug en de Zennebrug) zal de Arkenvest in twee richtingen enkel nog toegankelijk zijn voor bussen.  Autoverkeer zal er niet toegelaten worden.  Het weren van de auto heeft op zich niets te maken met de geplande bouwprojecten in de Arkenvest, maar alles met een bewuste keuze van het stadsbestuur.  We wensen het gebruik van de bus te stimuleren, door een vlottere bereikbaarheid van het centrum te garanderen.  Door de Arkenvest enkel te voorzien voor bussen, creëren we de mogelijkheid dat omleidingsroutes voor auto’s en voor vrachtverkeer een vlottere doorstroming kennen.  Dit zal zich zeker manifesteren op de Lariellestraat als uitvalsweg uit het centrum.  Door te zorgen voor een zoveel mogelijk gescheiden fietsroute tussen het Bevrijdingsplein en het centrum stimuleren we het gebruik van de fiets.  Autoverkeer dat niet in het centrum moet zijn ontraden we op deze manier, zodat de beperkte invalswegen volledig dienstig zijn voor klanten en bezoekers van het centrum.

We zijn van mening dat de Halse burger meer gebaat is met dit correcte verhaal en met een goede uitvoering hiervan, dan met insinuaties en dingen op een hoop te gooien die niets met elkaar te maken hebben, zoals gemeenteraadslid Yves Demanet doet in zijn persbericht”, aldus Marc Snoeck, burgemeester stad Halle

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?