In 2016 heraangelegde kruispunt Basiliekstraat-Arkenvest-Parklaan moet opnieuw dicht voor herinrichting.

Met de bouw van de Zuidbrug en de Sint-Annabrug alsmede de renovatie van de Zennebrug zijn de eerste kanaalrenovatiewerken aan de rand van de Halse binnenstad in aantocht. De Suikerkaai is gedurende die jaren niet toegankelijk voor verkeer komende van het Bevrijdingsplein, de drukke rotonde waar de Edingsesteenweg, de Bergensesteenweg en de A. Demaeghtlaan samenkomen.

 “Een onoverzichtelijke verkeerschaos in de Halse binnenstad is in aankomst.  Als de ingenieurs van de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) -  nu de Vlaamse Waterweg – gedurende jaren over hun tekentafel waren gebogen om de Zuidbrug tot op de millimeter uit te tekenen dan kon de Hallenaar verwachten dat het stadsbestuur gedurende diezelfde jaren hetzelfde deed met het tot op de meter uittekenen van een doordacht circulatieplan”, zegt gemeenteraadslid Yves Demanet van Halle 2019

 “Wel nu blijkt het tegendeel: er is anno 2019 nog geen kant en klaar circulatie/omleidingsplan voor het gemotoriseerd verkeer ( = auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen, hulpdiensten….) tijdens deze werken.  In zo een situatie kan je er gif op innemen dat er vroeg of laat lijken uit de kast gaan vallen.”

 “En het is al zover : datzelfde stadsbestuur maakte wél werk van een bouwvergunning voor een megalomane 6-verdiepingenhoge betonconstructie in de Arkenvest. Als je weet dat die bouw -  met bijhorende werf voor 111 wooneenheden waarvoor de Arkenvest moet afgesloten worden -  samenvalt met de Zuidbrugwerken dan is de Hallenaar klaar voor het eerste lijk.  Dat bevindt zich op de hoek van de Basiliekstraat met de Arkenvest en de Parklaan, één van de belangrijkste invalswegen voor het commerciële centrum”, aldus Demanet.

 Nog even de chronologische feiten :

 16 mei 2014 : de gemeenteraad keurt het RUP Parklaan-Zenne-Vondel goed.

  • 05 juni 2014 : Het stadsbestuur ondertekent een protocolovereenkomst met de NV ‘Waterwegen en Zeekanaal’, de beheerder van o.a. het kanaal Brussel-Charleroi. Hiermee wordt o.a. het groen licht gegeven voor de bouw van de Zuidbrug.
  • 03 augustus 2016 : het kruispunt Basiliekstraat/Parklaan/Arkenvest wordt 2 à 3 maanden afgesloten voor de rioleringswerken en voor de fiets- en voetgangersvriendelijke herinrichting van het kruispunt, dit is het sluitstuk van de rioleringswerken in de Basiliekstraat.
  • 14 Maart 2017 : op een info-avond in het Vondel wordt de op papier en slides kant en klare Zuidbrug voorgesteld. Er is tevens een slide/plan voor het fietsverkeer, en er is eveneens een slide/plan voor de voetgangers. Er is geen slide/plan voor het gemotoriseerd verkeer.
  • 2 maart 2018 : het schepencollege levert een bouwvergunning af voor Parkzicht Construct voor de bouw van 64 appartementen en 47 assistentiewoningen in de Arkenvest, een totaal van 111 wooneenheden.

 “Het had een evidente daad van efficiënt bestuur geweest om tegelijkertijd met het opstellen van die bouwplannen van de Zuidbrug een duidelijk afgewerkt circulatieplan voor voertuigen rond en in de binnenstad uit te werken. Daar was voor en zéker na het ondertekenen van het protocolakkoord in 2014 ruimschoots de tijd voor.”

 “Toch weten we nu dat het college van burgemeester en schepenen dat circulatie/omleidingsplan – buiten Halle vind je echt  niemand die dat gelooft -  voor zich uitgeschoven heeft. Wat het schepencollege wél gedaan heeft die jaren, en dat is een tweede onbegrijpelijke planningsfout,  is royaal  energie steken in het nieuw  ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Parklaan- Zenne – Vondel’.  Dat zou toelaten om in de Arkenvest een draak van een bouwvergunning te kunnen verlenen aan 3 projectontwikkelaars maar wie begrijpt dit nu dat dit uitgerekend in dezelfde periode als het afsluiten van de Suikerkaai moet gebeuren?”, aldus Demanet.

We vroegen het college van burgemeester schepenen al vorige week om een reactie.

Ontvangen reactie: antwoord stadsbestuur


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?