Stad Halle en Woonpunt Zennevallei willen doorstart maken met Vredeswijk

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei en de stad Halle werken samen aan een aantal projecten voor de Vredeswijk in Lembeek. "Tot hiertoe werden die verschillende projecten afzonderlijk uitgewerkt. Daarbij was onvoldoende aandacht voor het totaalbeeld voor de wijk. De stad en Woonpunt Zennevallei willen daarom graag samen met de inwoners de globale visie onder de loep nemen", luidt het.

De stad en Woonpunt Zennevallei hebben heel wat plannen voor de Vredeswijk. De renovatie en bouw van sociale woningen, de ingroening van een terrein bovenop een bufferbekken, de bouw van een kinderdagverblijf, de afbraak van garages om het zicht op de velden te herstellen, de invulling van braakliggende stukken grond in de wijk en de verplaatsing van openbare verlichtingspalen.

De afgelopen maanden kwam er vanuit de buurt protest tegen sommige van deze plannen. Dat protest willen het stadsbestuur en Woonpunt Zennevallei niet naast zich neerleggen. Daarom wordt samen met de inwoners van de wijk een doorstart gemaakt.

Infoavond ‘Toekomstbeeld Vredeswijk’

Om de inwoners van de wijk beter te informeren en met hen in gesprek te kunnen gaan, organiseren de stad Halle en Woonpunt Zennevallei op 21 oktober een infoavond ‘Toekomstbeeld Vredeswijk’ in de raadzaal van het stadhuis. "Op die avond leggen we uit waar we met de Vredeswijk naartoe willen op langere termijn, en hoe we de wijk aangenamer en leefbaarder willen maken voor de inwoners. Alle projecten voor de Vredeswijk worden uitgebreid toegelicht. En we gaan uiteraard ook in dialoog met de inwoners. Een onafhankelijke moderator leidt de infoavond in goede banen. Gelet op de coronamaatregelen vragen we geïnteresseerden om zich vooraf in te schrijven en een mondmasker mee te brengen."

Doorstart maken

Om te tonen dat het engagement oprecht is, zullen de stad en Woonpunt Zennevallei de lopende aanvragen tot het bekomen van de omgevingsvergunningen voor de projecten intrekken. "Deze aanvragen zullen pas opnieuw vorm krijgen en ingediend worden na de infoavond, zodat we samen met de buurtbewoners van de Vredeswijk de projecten tot een goed einde kunnen brengen", sluiten de stad en het Woonpunt af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?