Stad Halle bereidt zich voor op exit-strategie

Heel wat steden en gemeenten kondigen aan dat ze voor elke inwoner een mondmasker zullen voorzien. Ook Halle bereidt zich hierop voor, maar de stad wil eerst meer duidelijkheid over de exit-strategie.

 De komende dagen zal duidelijk worden welke exit-strategie de federale en Vlaamse overheid zullen toepassen om de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw af te bouwen. Sommige experts verklaarden in de pers dat mondmaskers daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. “Dat was de aanleiding voor een aantal steden en gemeenten om te beslissen om voor elke inwoner een mondmasker te voorzien. Ook onze inwoners stellen zich nu terecht de vraag of de stad Halle dat zal doen”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

 “Laat er geen twijfel over bestaan: de stad zal zeker haar verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid en gezondheid van haar inwoners te garanderen. Als het voorzien van mondmaskers een onderdeel is van de exit-strategie, zal de stad daar mee voor zorgen. Maar we willen niet vooruit lopen op de zaken. Er is vandaag immers nog geen duidelijkheid over welk type mondmasker we het best kunnen gebruiken, hoe vaak een mondmasker opnieuw mag gebruikt worden, of een mondmasker gewassen mag worden voor een veilig hergebruik, …  Kortom, er zijn nog heel wat vragen waar we het antwoord nog niet van kennen. Het zou dus onverstandig zijn om nu reeds een bestelling te plaatsen zonder te weten welke maskers de voorkeur genieten van virologen en experts in zo’n een exit-scenario”, aldus burgemeester Snoeck.

 Het stadsbestuur dringt bij de gouverneur De Witte ook aan op een gecoördineerde aanpak. Het kan niet de bedoeling zijn dat lokale besturen elkaar gaan beconcurreren en de prijs van mondmaskers zo de hoogte injagen. Van zodra er meer duidelijkheid is, zal het stadsbestuur hier zelf over communiceren. 

 Info: Integrale veiligheid | noodplanning@halle.be | Tel: 02 365 97 15


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?