Veranderingen in de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland

De intergemeentelijke preventiedienst voor de gezondheid in het Pajottenland verliest een gemeente. Pepingen valt namelijk onder de eerstelijnszone van de Zennevallei en zal daar dus aansluiten. De dienst zal verder gezet worden met de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne en Lennik en zal een uitgebreider takenpakket moeten verwerken.

Onder leiding van Bianca Vanreepinghen volgt de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Dit wat betreft preventie op vlak van onder andere gezond leven, tabak, alcohol en drugs.

De taak van de dienst is voornamelijk preventie en doorverwijzing in geval van problemen. Zo organiseerden ze al heel wat projecten zoals infoavonden, workshops, infostandjes bij evenementen… Maar mensen die er nood aan hebben, kunnen ook zelf contact opnemen want met deze dienst is het de bedoeling dat mensen gemakkelijk en laagdrempelig aan hulp geraken. Dat kan via mail, telefoon of zelfs gewoon een privéberichtje op Facebook. Alle informatie hieromtrent en algemene informatie vindt u terug op de site van Galmaarden bijvoorbeeld, maar ook van zijn eigen gemeente.

Gratis advies

Naast de laagdrempeligheid, is ook het feit dat het gratis is, een pluspunt. Naast de subsidie die ze krijgen, betalen de deelnemende gemeenten een deel naargelang het aantal inwoners. Op deze manier kunnen alle inwoners er terecht met eender welke vraag. Bij het aanvragen van workshops zullen de kosten voor een lesgever weliswaar wel doorgestuurd worden naar de aanvrager.

De dienst benadrukt dat het enkel een adviserende rol heeft in verband met preventie. Als het aankomt op hulpverlening en juridisch advies kunnen ze niet helpen, ze kunnen u eventueel wel doorsturen naar de juiste persoon of dienst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?