Staat het slachthuis aan de Lombeeksestraat of aan de Lombeeksesteenweg?

LENNIK – De Lennikse milieuschepen Heidi Elpers (CD&V) weigerde op de jongste gemeenteraad te antwoorden op een vraag van de oppositie over het slachthuis Isla-meat in Eizeringen omdat er een fout zat in de straatnaam.

“Onze fractie werd aangesproken door mensen uit Eizeringen die niet gerust zijn in de jaarlijkse volkstoeloop naar het slachthuis.  Het zorgt voor problemen door wanordelijk parkeren en een belemmering van de verkeersdoorstroming.  Tevens signaleerde de Gooikse milieudienst in het verleden een vervuiling van de Oplombeekse beek door problemen met het afvalwater op momenten dat er een grotere activiteit plaatsheeft in het slachthuis, met name tijdens het offerfeest”, zegt gemeenteraadslid Christel O (N-VA-Lennik²). Het offerfeest valt dit jaar op 11 september.

Om een zicht te krijgen op de intenties van de bevoegde Schepen, Heidi Elpers, werden enkele vragen over dit onderwerp op het agenda van de gemeenteraad geplaatst.  “Spijtig genoeg, gebruikten we een foute straatnaam namelijk Lombeeksestraat ipv Lombeeksesteenweg.  We zijn tijdens deze 4 laatste jaren van de Lennikse blauw/oranje meerderheid wel al één en ander gewend, maar wat Schepen Elpers presteerde tijdens de jongste gemeenteraad zorgde voor een nieuw dieptepunt”, meent O.

“Toen ik de vraag kreeg was ik verwonderd. Ik lees dat er overlast was. Er is geen enkele overeenkomst omdat er gewoon geen slachthuis is in de Lombeeksestraat. … Er zijn daar geen activiteiten.… Het is niet de eerste keer dat er op de gemeenteraad onnauwkeurige vragen worden gesteld terwijl wij wel correct werk moeten afleveren. U vermeldde niet de correcte straat”, antwoordde schepen Elpers.

“Een eenvoudige opmerking was terecht geweest om de fout te signaleren.  Maar zo simpel loopt het in de gemeenteraad van Lennik niet. Schepen Elpers had beslist dat ze deze keer de puntjes op de "i" zou zetten, en vertikte het om enig redelijk antwoord te geven. Omdat volgens haar – en ze voegde er zeer fier aan toe dat ze dit goed weet omdat ze daar woont - in de Lombeeksestraat géén slachthuis te vinden is. Zelden een dergelijk geval van kwade wil gezien”, stelt Christel O.

Om uiteindelijk dan toch enige duidelijkheid te krijgen, restte er het gemeenteraadslid niets anders dan de vraag, overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad,  ook nog eens schriftelijk te stellen.

 

Hieronder een samenvatting van de antwoorden die het raadslid achteraf schriftelijk wel ontving.

Welke overeenkomst bestaat er met het slachthuis ?

Er bestaat geen enkele overeenkomst tussen de gemeente en de slachterij.

Krijgt de gemeente enige informatie over aard en volume van de activiteiten ?

“Er worden ongeveer 600 schapen, geiten en herten per week geslacht, een limiet die werd opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid.  Het exacte aantal is ook enkel geweten bij het Agentschap, de gemeente is hiervan niet op de hoogte.”

“Wat wordt er ondernomen om te garanderen dat er geen klachten meer komen over de vervuiling van de Oplombeekse beek ?”

“De vervuiling van de Oplombeekse beek wordt gecontroleerd door de milieu-inspectie Vlaams Brabant. Daarnaast doen ook de milieudiensten van Gooik en Lennik steekproeven. Zichtbare overtredingen worden door hen aan de milieu-inspectie gemeld.  In januari 2016 zou de milieuambtenaar van Gooik bloed in de beek hebben waargenomen. Tijdens de extra controles die worden uitgevoerd in de periode van het offerfeest 2015 werden geen overtredingen geconstateerd.  De gemeente Lennik zal het slachthuis vragen om een bijkomende buffering van bloed indien er nogmaals vervuiling wordt aangetroffen.”

Zijn de activiteiten onderhevig aan retributies ?

“De gemeente ontvangt geen retributies op de slachtactiviteiten.”

Op welke manier zal de gemeente garanderen dat overlast en verkeershinder voor de bevolking van Eizeringen binnen de perken worden gehouden ? 

“Niemand heeft bij de gemeente klacht ingediend over verkeershinder rond het slachthuis in de voorbije 2 jaar. Er is jaarlijks overleg met de politie tijdens het offerfeest met betrekking tot de aangepaste verkeersregeling tijdens die periode.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?