Seniorenraad schiet uit de startblokken

Na een eerste kennismakingsvergadering en wat later dan gepland door de coronacrisis, is de seniorenraad van Galmaarden op 2 juli enthousiast van start gegaan. De seniorenraad werd in Galmaarden voor het eerst opgericht in december 2019 en telt 10 stemgerechtigde leden, aangevuld met niet-stemgerechtigde leden vanuit de politieke fracties en het lokaal bestuur.

De stemgerechtigde leden zijn:

 1. Jeannine Vervaeke (secretaris) jeannine.vervaeke@telenet.be
 2. Ludovic Adriaenssens (ondervoorzitter) ludovic.adriaenssens@telenet.be
 3. Johnny Cappelle jecam.cappelle@skynet.be
 4. Roger De Nauw rogerdenauw@skynet.be
 5. Yvette Engels engels.yvette@hotmail.be
 6. Betty Schollaert bettyschollaert@hotmail.com
 7. Marc Deteye marcdeteye@outlook.com
 8. Marie Paule De Becker mpdebeck@gmail.com
 9. Rudi Estiévenart estievenartrudi@hotmail.com
 10. Luc Dehandschutter (voorzitter) luc.dehandschutter@gmail.com

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

 1. Kurt Penninck
 2. Gerda Persoons
 3. Rita Paindavin
 4. Greta Lanneer
 5. Chantal Casier

De seniorenraad heeft als opdracht, de samenwerking te bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, de belangen te behartigen van de Galmaardense senioren en advies te verstrekken of suggesties te doen aan het lokaal bestuur. 60-plussers vertegenwoordigen momenteel al 31,2 % van de inwoners en vormen dus een belangrijke groep in onze gemeente. De seniorenraad met als voorzitter Luc Dehandschutter wil vooral inzetten op een vlotte communicatie over de dienstverlening van het Sociaal Huis en van de eigen werking. Door de noden van de senioren over te brengen aan het lokaal bestuur kunnen er ook prioriteiten opgesteld worden. Hierbij enkel voorbeelden: de nood aan veilige voetpaden en rustbanken, computeropleidingen voor senioren,...

Er is ook aandacht voor vereenzaamde senioren en het leggen van contacten met de plaatselijke verenigingen. Op de eerste vergadering werd ook het voorstel van het OCMW tot oprichting van een boodschappendienst en een gezelschaps-en oppasdienst besproken.

De seniorenraad vindt elke 2e donderdag van de maand plaats.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?