Gemeente Beersel voert de strijd tegen vervuilers op

De gemeente Beersel heeft de voorbije maanden intensief ingezet op het bestrijden en beteugelen van sluikstorten en zwerfvuilovertredingen. Door verscholen zwerfvuilcamera’s op verschillende locaties te plaatsen, kunnen meer en meer inbreuken effectief vastgesteld en beboet worden. De gemeenschapswachten en de aangeduide gemeente-ambtenaren bekijken de opnames en maken de GAS-vaststellingen op. De beelden gaan ook naar de politie voor gezichtsherkenning.

In 2019 zijn er 114 sluikstortdossiers behandeld, terwijl de teller voor 2020 nu al staat op 280 dossiers. Wie een overtreding begaat en een GAS-boete krijgt, maar die niet betaalt, krijgt steevast de deurwaarder op bezoek. Zo stuurt de gemeente Beersel een duidelijk signaal naar de hardleerse vervuilers dat sluikstorten en zwerfvuil niet hoort én wordt beboet.

De gemeente herinnert eraan om de regels strikt na te leven: Geen glas of vuil naast de glasbollen en vuilbakken deponeren en enkel toegelaten glas (enkel flessen) in de glasbol deponeren.

Uit een overzicht van de overtredingen blijkt duidelijk dat de discipline aan en rond de gasbol voor verbetering vatbaar is. Van 5 tot 11 oktober is er de week van de handhaving waar er veel aandacht gaat naar sluikstorten en zwerfvuilovertredingen.

Enkele cijfers:

                              2019     2020

In de glasbol             14         76

Naast de glasbol       26       132

Wildplassers                4        26

Sigarettenpeuk             0         9

Textielcontainer            0         2

Totaal:                        44      245


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?