Scholen stampvol : "Geen andere optie dan nieuwe te bouwen"

In Dilbeek worden de komende jaren twee nieuwe scholen gebouwd. De bouwplannen maken deel uit van een ambitieus 'toekomstplan' dat meer dan alleen het toenemende capaciteitsdruk in het basisonderwijs een halt moet toeroepen.

Dat er in Dilbeek een capaciteitsprobleem is in het basisonderwijs is al lang duidelijk. [Archief :  Basisonderwijs in Dilbeek : pompen én verzuipen] Jaar na jaar werd enkel dankzij grote inspanningen van de gemeente en schoolbesturen voor vele kinderen toch nog een plaatsje gevonden. Hiervoor werden in sommige scholen zelfs refters en berghokken omgetoverd tot klaslokalen. "Omdat al onze scholen stampvol zitten, is er maar één optie meer en dat is nieuwe scholen bouwen", aldus schepen van onderwijs Jef Vanderoost. Dat is de hoofdconclusie na lang en nauw overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen.

Sint-Anna-Pede

Eén van de nieuwe scholen komt in Sint-Anna-Pede (Itterbeek). De 'Vrije Katholieke Basisscholen Sint Alena Dilbeek en Sint Martens Bodegem' (V.K.B.D.S.M.) wil er een katholieke basisschool oprichten.

"In de regio Schepdaal-Itterbeek hebben de bestaande scholen hun limiet bereikt en is verdere uitbreiding niet aangewezen", zegt Vanderoost. "Bovendien zullen de kleuters van de huidige kleuterafdeling van gemeenteschool ‘t Keperke in de Sint-Annastraat verhuizen naar de nieuwbouw aan de Keperenbergstraat. [Archief : Nieuwbouw t' Keperke schiet uit de grond] Hierdoor zou een schoolarm gebied ontstaan in een regio waar de capaciteitsdruk hoog is. Daarom plant V.K.B.D.S.M., het schoolbestuur van ’t Klavertje Vier en Sint Alena, in Sint-Anna-Pede een nieuwe school op te richten. Er wordt gestart met een nieuwe wijkafdeling van Sint Alena in de huidige locatie van de wijkafdeling in de Sint-Annastraat van zodra deze vrij komt. Deze afdeling kan dan stap voor stap uitgroeien tot een volwaardige basisschool in een nieuw op te richten gebouw."

Uiteindelijk zal er ook een nieuwe school gebouwd worden. Waar exact is nog niet bekend. Er zijn verregaande gesprekken bezig over mogelijke locaties. "We zijn er gerust in," klinkt het.

Wolsemveld

De gemeente zelf wil een nieuwe basisschool bouwen in het Wolsemveld in Dilbeek. De school komt op het gebied tussen de Lange Haagstraat, Kauwenlaan en Zuurweidestraat. Op datzelfde gebied komt ook een grote nieuwe woonwijk. "Binnen de ruimtelijke planning van deze zone, wordt er ruimte voorzien voor een nieuwe basisschool", zegt de schepen. "Deze kan niet alleen de nood opvangen van de nieuwe woningen maar ook van de bestaande, dichtbevolkte wijk."

Over de nieuwe woonwijk is er trouwens binnenkort een infomarkt. Lees er via de website van de gemeente Dilbeek alles over : klik hier.

Doorstroming

Maar het ambitieus 'toekomstplan' gaat verder. Het plan wil niet alleen aan de steeds grotere capaciteitsdruk werken, maar moet ook voor een betere doorstroming zorgen tussen kleuter- en lager onderwijs én de keuze van het schoolnet.

Zo wordt in Sint-Ulriks-Kapelle onderzocht hoe de kleuterschool Klein Klein Kleuterke kan uitbreiden naar twee klasjes per geboortejaar om beter aan te sluiten bij de capaciteit van de lagere school De Kriebel.

Lees het volledige plan na via de website van de gemeente Dilbeek

'Geen capaciteitsprobleem'

Voor de financiering van de twee nieuwe scholen zal nog voor het einde van deze maand een projectdossier worden ingediend in het kader van 'Scholen van Morgen'. Bij de hogere overheid werd jarenlang een tegemoetkoming gevraagd, maar niet gekregen. "Volgens hen hebben we in Dilbeek geen capaciteitsprobleem", zegt Jef Vanderoost. "Zij baseren zich op de geboortecijfers en die zijn in Dilbeek inderdaad constant (nvdr +-400 elk jaar). Maar wat zij niet meerekenen is de grote instroom aan jonge gezinnen met kinderen."

Kort gesprek met schepen van onderwijs Jef Vanderoost :


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?