Schepen Van Ginderdeuren verwacht meer collegialiteit van collega’s

Schepen Filip Van Ginderdeuren heeft verduidelijkt waarom hij de jongste weken niet meer naar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad is gegaan. Hij verwijt de schepen en burgemeester van LB een gebrek aan collegialiteit en loyauteit.

Het bestuur van LB en Cd&V had op de gemeenteraad van 25 september geen meerderheid omdat schepen Van Ginderdeuren afwezig was (zie artikel Geen meerderheid)

Burgemeester Irina De Knop beweerde dat ze niet wist waarom de onafhankelijke schepen er niet was. “Dat klopt helemaal niet”, zegt schepen Van Ginderdeuren tijdens een persontmoeting waar hij zijn standpunt uitlegde. Ook zij kreeg mijn mails waarin ik liet weten waarom ik afwezig bleef”.

“Ik ging vanaf 28 augustus niet meer naar het schepencollege uit onvrede met de manier waarop hangende zaken worden behandeld. Ik tracht alles te doen om, wat in mijn bevoegdheid ligt, tot een goed einde te brengen.“

Personeelsaangelegenheden

Van Ginderdeuren probeert aan de hand van enkele voorbeelden uit te leggen wat er verkeerd loopt op het gemeentehuis. “Ik vroeg herhaaldelijk om een aantal personeelsaangelegenheden te bespreken. Zo kon iemand geen verlof zonder wedde krijgen om naar een begrafenis te gaan. De burgemeester weigert ook halsstarrig om documenten over belangrijke dossiers voor te leggen aan het schepencollege. Mocht het om veiligheid gaan, dan kan ik er nog in komen, maar in de andere gevallen moet het college ingelicht worden”, betoogt Van Ginderdeuren.

Lift bibliotheek

Alle openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. “De vorige ambtenaar grondgebiedszaken Karel Van Belle had een dossier voorbereid maar sindsdien is er niets meer gebeurd. Ik vraag al jaren lang naar de stand van zaken en krijg alleen als antwoord: ‘We zijn er mee bezig'. Het vooropgestelde studiebureel van Haviland bleek zelfs niet op de hoogte te zijn. Via de CD&V werd het dossier toegevoegd aan het schepencollege van 29 augustus maar die dag bleek het punt van de agenda gehaald met de drogreden dat het nog moest herbekeken worden. Een dossier hoeft niet af te zijn om het te bespreken maar zo maar zeggen dat het niet op het college komt, dat kan niet. En het gaat om een dossier van amper 30.000€.”

Dekenijtuin en School van Gaasbeek

“De herinrichting van de dekenijtuin zou in september afgewerkt moeten zijn, maar het dossier zit muurvast. In dat dossier was er ook inspraak van de kunstendeelraad waardoor ik mee bevoegd ben”, zegt Van Ginderdeuren. Zie: Dekenijtuin

Het bod van de goedkoopste aannemer zat aan een derde van de ramingsprijs en die firma liet weten de werken niet te kunnen uitvoeren aan die prijs. “Men wil nu op de gemeenteraad een dading laten stemmen. Waarom werd dit niet op het schepencollege besproken? De kunstendeelraad valt toch onder mijn bevoegdheid”, vraagt de schepen zich af.

“Ook de speelplaats van de School van Gaasbeek, was tegen de afspraken, niet klaar voor het Septemberfestival.  Het is niet normaal dat dossiers zo lang blijven aanslepen. Als de gemeentemannen aan een project bezig zijn, laat ze het dan afwerken en stuur ze niet steeds naar Eizeringen voor kleine opdrachtjes. We hebben nochtans zeer goed personeel. Het bouwdossier voor de gemeente sleept ook al 10 jaar aan en de integratie gemeente/OCMW gaat niet vooruit door een politiek probleem.” Van Ginderdeuren stelt vast dat er veel te veel projecten werden opgezet waardoor ze niet kunnen uitgevoerd worden. “Het laatste eetfeest heeft plaats gehad in de feestzaal aan de sporthal maar de aanvang van de werken is nog niet voor morgen.”

Gezondheidswandelingen

Eén van de dossiers die de emmer lieten overlopen was dat van de Gezondheidswandelingen. De Windheren trokken er in het verleden vele wandelaars mee, maar gaven er de brui aan omdat sommige wandelwegen slecht onderhouden waren. Zie: Windheren stoppen 
“Ik was daar heel teleurgesteld om, maar tot mijn verwondering vernam ik dat de organisatie daarna in de handen werd gegeven van een duidelijk politieke liberale vrouwenvereniging. En dat allemaal zonder dat ik als bevoegde schepen daarover aangesproken werd. Het punt kwam op het schepencollege toen alles al geregeld was. De afspraken met Femma rond de loopactiviteit zijn wel correct verlopen.

Projectontwikkelaars

Van Ginderdeuren stelt vast dat inwoners door projectontwikkelaars onder druk gezet worden om huizen en gronden aan hen te verkopen. “Ik vraag al 5 jaar om een stedenbouwkundige verordening die ons als gemeente toelaat om voorwaarden op te leggen. Ik hoor al die tijd zeggen dat ze er mee bezig zijn. We kunnen nu gewoon niets opleggen waardoor projectontwikkelaars in Lennik de koning te rijk zijn.” Zie Projecten overspoelen Lennik

Partijvoorzitters

“Collegialiteit staat duidelijk niet op de agenda van het schepencollege en een aantal schepenen worden niet geïnformeerd over problemen. Ik heb over de aanhoudende problemen meerdere mails gestuurd naar het schepencollege en de partijvoorzitters van de meerderheid. In mijn ogen moet er collegiaal samen gewerkt worden om tot resultaten te komen en dat is nu onmogelijk. In 2012 was het uitgangspunt dat we verenigingen responsabiliseren maar dat is gewoon van de tafel geveegd. Voor mij is het genoeg geweest.”

Eind augustus verstuurde Van Ginderdeuren een nieuwe mail waarop hij alleen antwoord kreeg van CD&V-voorzitter Dominique Coucke. ”Hij ontkende niet dat er een probleem is in de werking van de dienst grondgebiedszaken. Er werden nochtans vele dossiers uitbesteed. Waar ligt het probleem dan? Ik herhaal dat we over heel goed personeel beschikken maar de doorstroming van het politieke luik naar de administratie loopt mank en problemen raken maar niet opgelost. Sommige collegeleden staken de schuld aanvankelijk op de gemeentesecretaris maar het blijkt nu dat dat niet klopt. Ik snap de beweegredenen niet want als gemeente moet je toch vooruitgang boeken.”

Timing

Uiteindelijk werd er dan toch samen gezeten met het college en de partijvoorzitters. Daar werd besloten om vorige donderdag te vergaderen met de administratie. “Er werd een strikte timing voor mijn dossiers afgesproken.  Ik zal er op toezien dat die timing wordt nageleefd. Ik maak me geen illusie dat mijn dossiers nog deze legislatuur afgewerkt geraken als ze maar vooruitgaan. Mijn opvolgers zullen ze dan wel afwerken. Maar als er zich opnieuw problemen voordoen, dan moeten ze niet op mij rekenen.” Op verzoek van Van Ginderdeuren werd het aanvangsuur van het schepencollege ook verlaat tot 18 uur om hem toe te laten de vergaderingen bij te wonen.

Arrogantie

Van Ginderdeuren wijst de liberale schepen en burgemeester er op dat ze nog altijd denken dat ze tot de grootste partij behoren in de gemeenteraad. Ze vergeten dat ze van 7 naar 5 gemeenteraadsleden zijn gegaan. Nochtans loopt hun arrogantie de spuigaten uit.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?