Projecten appartementsblokken en verkavelingen overspoelen Lenniks dorp

De druk van projectontwikkelaars om in het centrum van Lennik elk resterend groen plekje vol te bouwen is gigantisch groot geworden. Het huidige aantal lopende werven is reeds groot maar de aanvragen die sinds kort in openbaar onderzoek of in projectfase zijn, is nog groter. De gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening is zelfs overstelpt en kan met moeite gelijke tred houden.

“Men plant 16 wooneenheden op de Schoolweg, maar liefst 29(!) eenheden op een perceel in de Krommestraat, een 10-tal eenheden aan de Borrekeitse,... en projectontwikkelaars blijven ondertussen maar huizen, gronden en percelen opkopen binnen Lennik uit iets wat enkel kan omschreven worden als winstbejag met als excuus "de nodige verdichting van de kernen", meldt een alerte lezer.

“Ja, ik ben betrokken partij als buur van een groot project, maar losstaand vraag ik mij ten sterkste af in welke mate het gemeentecollege haar beleid in totaliteit aanpast om een garantie te geven aan hun kiezers voor leefbaarheid binnen het dorp. Tussen 2005 en 2015 is er een toename in flats van 157%(!). De burger krijgt enkel het antwoord: wij kunnen enkel maar kijken naar het wettelijk aspect... het wettelijk aspect is echter ontoereikend om leefbaarheid te garanderen. Is overbebouwing de nieuwe trend tot en met de betonstop?”

“Mijn "probleem" is dat er gebrek is aan een visie en men projecten elk individueel blijft bekijken zonder dat men verder nadenkt over kernversterking, hoewel ze er keer op keer naar verwijzen om appartementisering toe te laten. Die term staat namelijk niet alleen voor het optrekken van extra wooneenheden... zeker niet binnen een plattelandsdorp zoals Lennik...”, aldus de lezer.

Volgens een andere lezer blijkt uit een behoeftestudie dat er de komende jaren in Lennik een nood is aan een 200 woningen terwijl er nog 418 bouwkavels beschikbaar zijn.

We staken ons licht op en proberen een zo volledig mogelijk lijstje van de bouwprojecten samen te stellen. Wellicht ontbreken er nog projecten.

Afgewerkte of bijna afgewerkte bouwprojecten

-Sint-Martens-Lennik: Meerdere appartementsblokken

-Hoek Frans Van der Steenstraat/ Kroonstraat: blok met appartementen en handelszaken

-Hoek Frans Van der Steenstraat / Zwartenbroek: blok met appartementen en ondergrondse garages

-Hoek Vandenbosschestraat / Zwartenbroek

-Frans Van der Steenstraat, naast Chiro M

Vergund

-Kroonstraat/Schoolweg: Appartementsblok 16 wooneenheden. Woning wordt afgebroken.

-Rotonde Negenbunder: Ex-gebouw Belastingen: 7 woongelegenheden.

In behandeling

-Krommestraat: 29 woongelegenheden en garages

-Algoetstraat/Borrekeitse: afbraak 2 winkels voor 12 appartementen (waarvan 4 aan de kant van de Borrekeitse en gezamenlijke garage met ontsluiting langs Borrekeitse)

-Verkaveling Veldstraat.

Vorig project door de gemeente geweigerd. Nu opnieuw verkavelingsaanvraag in woonuitbreidingsgebied op basis van een uitzonderingsclausule (groepswoningbouw). Het project voorziet een verkaveling met 28 loten met woningen met 3 of 4 gevels dat in 4 fases zou gerealiseerd worden. De wegenis moet nog door de gemeenteraad behandeld worden.

-Verkaveling Vanderlindenstraat: 2 x 6 loten. Wegenis goedgekeurd op de gemeenteraad.

Komende

Stationsstraat (Masiusplein)

-Afbraak woning voor 6-tal appartementen (Ontwikkeling Den Bleek)

-Gebouw Bpost. Postkantoor zelf wordt beveiligd. Nog geen concreet dossier voor rest van het gebouw.

Uit de geruchtenmolen

-Woning in Engelse Cottagestijl, Frans Devoghellaan. Afbraak om plaats te ruimen voor serviceflats.

-Molenberg – project tussen Zwartenbroek – Veldstraat – Zavelstraat in woonreservergebied.

-Verkaveling Veldstraat. Nog 2 uitbreidingen met 21 en 28 kavels.

Zie ook: Lennikse Vergeet-LENNIK-nietjes


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?