Schapen en geiten grazen op moeilijk bereikbare spoorbermen

Een kudde van meer dan 100 schapen en geiten werkt voor Infrabel. De dieren grazen op de steile en moeilijk bereikbare spoorwegbermen. Op die plaatsen kan er moeilijk machinaal gesnoeid worden en dus zijn de dieren een natuurvriendelijk alternatief. Momenteel lopen er twee testprojecten in Mechelen en Dilbeek. Bij een positieve evaluatie wil de infrastructuurbeheerder deze ecologische aanpak nationaal uitbreiden.

 Ecologisch bermbeheer door schapen en geiten van Infrabèèèèèèl

Het moeten momenteel zowat de meest bijzondere werknemers van Infrabel zijn: 85 schapen en 15 geiten die in Mechelen de spoorwegbermen afgrazen. Omdat de taluds daar te steil zijn, kan de infrastructuurbeheerder de bermen er moeilijk machinaal onderhouden. Sowieso is het de strategie van Infrabel om voor zijn bermbeheer zoveel mogelijk te kiezen voor de meest milieuvriendelijke optie. Dat wil dus zeggen dat in de toekomst, waar mogelijk, steeds minder machinaal zal gesnoeid worden en er meer en meer dieren zullen ingezet worden om te grazen. Dat is beter voor de natuur. Net zoals in Mechelen is er ook een testproject in Dilbeek. Bij een positieve evaluatie, zal deze manier van werken nationaal uitgebreid worden.

 Diervriendelijk

Voor dit testproject werd een risicoanalyse uitgevoerd.  Voor de veiligheid van de dieren is er een vaste afsluiting voorzien zodat ze niet op straat of het spoor kunnen. Binnen deze omheining kan de herder zones afbakenen zodat er gefaseerd kan gewerkt worden en er ook de zekerheid is dat alle plantensoorten door de dieren worden opgegeten (ook diegene die ze eigenlijk niet zo lekker vinden).

De herder, met hulp van zijn 2 honden, controleert dagelijks de kudde. De dieren verblijven meestal zo’n 2 weken ter plaatse, dan verhuizen ze naar een andere locatie. Specifieke aandacht gaat uit naar de gezondheid van de dieren. De schapen en geiten ondervinden ook geen hinder van het treinverkeer, zeggen specialisten.

 Onderdeel van een groter groen plan

Milieu is een prioriteit voor de infrastructuurbeheerder en Infrabel wil dan ook sterk inzetten op zijn “Groen Kapitaal”. In samenwerking met verschillende milieu- en natuurverenigingen wordt een inventaris opgesteld van de meest interessante spoorterreinen waar dieren kunnen grazen en waar we volop de kaart van de biodiversiteit kunnen trekken. Nu al dienen verschillende spoorterreinen als zogenaamde corridors waarlangs dieren zich graag verplaatsen. 

 Samen met de testen in Mechelen en Dilbeek loopt er ook een grondige studie naar de effecten van schapenbegrazing op spoorwegbermen. Zo wordt er onder meer gekeken naar de invloed ervan op zogenaamde invasieve exoten. Dat zijn planten die van nature niet in onze streken voorkomen, die de inheemse soorten overwoekeren. Verder wordt er ook gekeken naar de bedekkingsgraad en de bodemstructuur van de bermen. Dat is belangrijk voor de stabiliteit en om uitspoeling van grond (bij hevige regen) te voorkomen. En ten slotte wordt er een analyse gemaakt van de biodiversiteit van de spoorterreinen en volgen er uiteraard actieplannen om die diversiteit zo goed mogelijk te bewaren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?