De Civiele bescherming neemt niet deel aan de festiviteiten van 21 juli 2018

De vakbondsafvaardigingen van de Civiele bescherming hebben beslist om niet deel te nemen aan de Nationale Feestdag van 21 juli 2018 als reactie op de hervorming van hun dienst.Gezien de verdiensten van zijn personeel, betreurt de FOD Binnenlandse Zaken de afwezigheid van de Civiele bescherming.

“Na jaren van onzekerheid wordt de hervorming van de Civiele bescherming geconcretiseerd. De opwaardering van het administratief en geldelijk statuut is vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De selectie van het personeel van de twee eenheden, Crisnée en Brasschaat, begint in september. Op 1 januari 2019 wordt de Civiele bescherming een meer gespecialiseerde, performantere en modernere reddingsdienst, erkend voor zijn complementaire expertise binnen de civiele veiligheid. Deze bestaat uit twee niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau”, aldus een persbericht van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?