RVS vernietigt RUP waterzuiveringsstation 'Letterbeekstraat'

GOOIK - De Raad van State (RVS) vernietigde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) inzake een rioolwaterzuiveringsstation (RUP RWZI) in de Letterbeekstraat in Gooik.

In 2011 werd onder impuls van gemeenteraadslid Nicky Bellemans en advocaat en raadsman van het actiecomité Donald Stockmans het RUP RWZI op provinciaal niveau afgekeurd, dit wegens schending van het vertrouwensbeginsel. Tegen deze provinciale uitspraak in, keurde de Gooikse bestuursmeerderheid het RUP RWZI opnieuw goed en dit op basis van een identiek dossier .

Het actiecomité RED LETTERBEEK bleef evenwel niet bij de pakken zitten en gaf hun raadsman opdracht beroep aan te tekenen bij de Raad van State die het RUP dus vernietigde. “De Raad van State stelt daarbij letterlijk vast dat ingevolge de oorspronkelijke afkeuring door de provincie het definitief vast staat dat het uitvoeringsplan juridisch ‘onaf en van onwaarde’ is”, legt advocaat Donald Stockmans uit. "Hierdoor komt het ontwerp van RUP definitief te vervallen en verliest het elke waarde. Het dossier RUP RWZI is met andere woorden terug bij “af”."

In het arrest wordt er volgens het actiecomité ook meermaals op gewezen dat de verschillende adviesinstanties reeds van bij de aanvang voorstander waren van een andere locatie dan Letterbeek, namelijk ten Oosten van de Kindekensstraat en bovendien gelegen buiten herbevestigd agrarisch gebied.

Het actiecomité RED LETTERBEEK is tevreden met deze beslissing van de Raad Van State omdat deze duidelijk rekening houdt met de bezwaren die werden geformuleerd en herhaalt zijn standpunt met betrekking tot de voorgestelde alternatieve locatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?