Ruilverkaveling in Gooik

GOOIK - De Vlaamse overheid heeft plannen om alle landbouwgrond van Gooik te ruilverkavelen. Natuurpunt Pajottenland vreest dat het mooie landschap dreigt plaats te maken voor monotone landbouwpercelen met minder natuur, minder wandelwegen en anonieme agro-industrie in plaats van betrokken familielandbouwers.

Natuurpunt Pajottenland is bezorgd en vraagt meer aandacht voor alternatieven die het prachtige landschap versterken en wil die tegelijk uitspelen als troef voor landbouw én natuur. Misschien blijkt een grootschalige ruilverkaveling dan wel overbodig of zelfs ongewenst? Natuurpunt We roepen alle inwoners van Gooik en het Pajottenland op om hen te contacteren door een email te sturen naar gooik@natuurpunt-pajottenland.be en roept op om mee met hun acties. Om de discussie te voeden kregen alle Gooikenaars een folder in de bus. De Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) organiseert op haar beurt twee debatten over de toekomst van landbouw in onze regio en de plannen voor een ruilverkaveling.

Wel en wee van ruilverkavelingen (op vrijdag 30 juli 19u30-22u00 in Paddenbroek)

Herschikking van landbouwpercelen is nodig om boeren de kans te geven efficiënter te gaan werken, zo klinkt het bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Natuurpunt Pajottenland ziet ruilverkavelingen echter vooral als een gevaar voor de natuurwaarden van het landschap.

Toekomst van de landbouw (op zaterdag 31 juli 14u30-16u00 in Paddenbroek)

In dit debat laat JNM vertegenwoordigers van vooruitstrevende landbouworganisaties nadenken over de vraagstukken van de landbouw in het België van vandaag. Ook een aantal Pajotse landbouwers komen tussenbeide in videoboodschappen. Is er nog een toekomst voor kleinschalige landbouw? Kan een korte keten tussen landbouwer en consument ooit echt mainstream worden? Hoe kunnen landbouw, natuur en landschap elkaar versterken?


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?