Rox, de dementiehond van WZC Sint-Augustinus

In WZC Sint-Augustinus komt hond Joske regelmatig mee naar het werk met ergotherapeute Femke voor een kort bezoek als knuffel- en aaihond om individueel of in groep de bewoners  een verzetje te bieden. Het heeft altijd veel succes en kan veel betekenen voor bewoners. WZC Sint-Augustinus gaat nu een stap verder en leidt een dementiehond op.

“Ons gezin kocht een puppy aan. “Rox” is een White West Highland Terrier met stamboom en is sinds 18 december 2018 in ons gezin opgenomen. Bij de kweker is hij al goed gesocialiseerd tot een stabiele pup die gewapend is tegen heel diverse situaties. Vorige week zondag startten we met gehoorzaamheidstraining in een nabije hondenschool. Graag leid ik Rox verder op tot therapiehond om in te schakelen in WZC Sint-Augustinus, vooral op onze beschermde afdeling ten gunste van de bewoners met zware dementieproblematiek. Dit is nog redelijk uniek binnen de ouderensector”. Als eerste stap komt Rox regelmatig mee naar Halle om ons WZC te leren kennen. Enkele bewoners en personeelsleden konden hem al ontmoeten. Rox zal in eerste instantie als aaihond ingeschakeld worden. Hiertoe zijn al afspraken gemaakt met het personeel. De komende maanden zal ik samen met Rox in mijn vrijetijd opleiding volgen om van hem een dementiehond te maken.  Gezien de dementiegolf die op ons afkomt geloof ik dat een eigen dementiehond voor WZC Sint-Augustinus een grote meerwaarde kan betekenen voor de bewoners maar ook voor het personeel.”

Joske en honden van bezoekers blijven welkom WZC Sint-Augustinus.

“Een stap verder is het permanent in huis halen van een instellingshond om het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren van bewoners te bevorderen. Een hond biedt steun, troost, relaxatie,…  Mentaal zorgen honden voor vermindering van eenzaamheid, vermindering van depressie, vermindering van aandacht voor eigen kwalen, een opener voor contact met anderen, een gevoel van zekerheid. En lichamelijk zorgen honden voor meer beweging, meer ontspanning en dat werkt ook voor het voorkomen van stress, verhoging van het endorfinegehalte, verlaging van astma en allergieën en verminderd bezoek van de huisarts”, zegt Elke De Cuyper.

Actieve therapiedieren

Nog een stap verder is het werken met actieve therapiedieren. De speciaal daartoe opgeleide hond helpt dan bij een therapeut om de motoriek van de bewoner te verbeteren. Er zijn samenwerkingen mogelijk met ergo- of kinetherapeuten (motoriek, oog en hand coördinatie, aanraken, schrijven, zitten, bewegen, waarnemen), logopedisten, fysiotherapeuten (beweging, massage, pijnverlichting, ...), bewegingstherapeuten en animatoren (muziek, dans, tuinieren, ...). Honden motiveren de bewoners om zowel mentaal als fysiek actief te zijn.

De therapiehond kan specifiek opgeleid worden tot dementiehond om van agressie en agitatie bij mensen met dementie te verminderen. Therapie met een hond bij mensen met dementie wordt de laatste jaren populairder. Studies bevestigen de meerwaarde ervan. Mensen zoeken meer contact, worden alerter en lachen ook meer. Het dier biedt troost, maakt gesprekken makkelijker, helpt bij het verwerken van emoties,... 

Positieve effecten

“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het aaien van een hond heel wat positieve effecten heeft :

-              Vele bewoners hadden vroeger ook een hond dus er is een herkenning. Mensen voelen zich soms eenzaam en door de aanwezigheid van de hond is de eenzaamheid niet meer zo sterk. De hond geeft een gevoel van thuiskomen.

-              De hond trekt de aandacht want bewoners zijn geconcentreerd aan het kijken naar het doen en laten van het dier. De hond nodigt uit tot sociaal contact want bewoners hebben een onderwerp om over te praten.

-              Mensen kunnen genieten van de individuele aandacht van de hond. Een antwoord in alle basisbehoeften van bewoners namelijk het geven en krijgen van liefde en genegenheid.

-              Het cognitief vermogen van bewoners wordt gestimuleerd. Hartslag, bloeddruk en cholesterolgehalte dalen door de aanwezigheid van het dier. Bewoners gebruiken minder medicijnen

-              De hond prikkelt de fantasie. Bewoners durven zich meer open te stellen bij de hond omdat ze voelen dat de hond neemt zoals ze zijn, hij veroordeelt immers nooit.

-              Het dier kan helpen het verlies van een levenspartner te verwerken”, vertelt Elke De Cuyper.

Onlangs onderzocht men of het gezelschap van een hond effect had op het bewustzijn van mensen met alzheimer. De bewoners werden gefilmd tijdens het bezoek van een therapiehond en een begeleider. Gedurende de tijd die ze doorbrachten met de hond, waren ze veel helderder, ze haalden herinneringen op, dachten erover na en spraken hun gevoelens uit. Men kon tijdens deze bezoekjes beter tot hen doordringen. Honden kunnen mensen met alzheimer meer bewustmaken van zichzelf en van hun leven, hen communicatiever maken en hun onrust verminderen. Deze dieren lijken in staat om mensen met alzheimer ‘weer op aarde te brengen’, hen weer bewust te maken van zichzelf, van hun leven, zowel het verleden als het heden. Volgens onderzoekers hebben honden vaak meer effect dan medicijnen en verdienen ze een belangrijke plaats in alzheimertherapie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?