Eerste Opleidings- en tewerkstellingspool industriële beroepen opent in najaar

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord in Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door  de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het voorste, dat voldoet aan de normen voor lage energie, zal kantoren, informaticalokalen, vergaderzalen en een cafetaria bevatten. De werkplaatsen en leslokalen achteraan werden opgetrokken in een industriële stijl.

Het gebouw, waar opleidingen tot lifttechnicus, HVAC-monteur, elektricien, elektromechanicien, lasser of industrieel tekenaar zullen doorgaan, werd ontworpen met bijzondere aandacht voor de veiligheid, functionaliteit en onderhoudsgemak. Het complex ligt vlakbij een metro- en treinstation, een Park & Ride en de autosnelweg. De bereikbaarheid van de site wordt nog verder verhoogd door een overdekte stalling voor 28 fietsen en carpoolplaatsen.

Met zijn ruime zalen en leslokalen op mezzanines die uitkijken op de werkplaatsen stimuleert dit moderne complex een open aanpak en vergemakkelijkt het leerproces. Beliris realiseerde dit project samen met het architectenbureau Burtonboy en de onderneming Koeckelberg voor een bedrag van  10.2 miljoen Euro voor de studies en werken.

Knelpuntberoepen

Technicity.brussels is de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool die tot stand komt in het Brussels Gewest. De volgende polen die operationeel zullen worden, zijn voor de sectoren ICT en Transport & Logistiek. Verder werd er een Pool voor de bouwsector, met eveneens heel wat knelpuntberoepen, ingeschreven op het programma van Beliris in 2018.

Nu wordt de verdere inrichting van het gebouw met o.a. de nodige technische en pedagogische uitrustingen voor de opleidings- en tewerkstellingsactiviteiten gelanceerd. Het project zet dus de laatste rechte lijn in. Het einde van de bouwwerken markeert aldus een belangrijke stap voor de versterking van het opleidingsaanbod in Brussel.

De Opleidings- en tewerkstellingspool: een partnerschap voor de tewerkstelling

Een Opleidings- en tewerkstellingspool is het resultaat van een publiek-private samenwerking. Hij groepeert de verschillende betrokken actoren rond een gedeelde visie, gemeenschappelijke projecten en concrete initiatieven. De bedoeling van een Opleidings- en tewerkstellingspool is de economische situatie van een sector te verbeteren door de nood aan gekwalificeerde arbeidskrachten van de bedrijven in te vullen door werkzoekenden, werknemers en studenten de meest recente technologieën aan te leren en door te anticiperen op de noden van de sector.

In die zin is een Opleidings- en tewerkstellingspool de etalage van een activiteitensector. Als een unieke toegangspoort richt hij zich tot zowel werkgevers die op zoek zijn naar gekwalificeerde arbeidskrachten, opleiders en leerkrachten, als werkzoekenden, werknemers in opleiding en studenten.

 

Daarvoor trekken de publieke en private partners hun middelen (infrastructuur, personeel en financiering) samen. Zo kunnen ze de noden van de arbeidsmarkt in de sector bepalen en een voortdurend sectoraal toezicht verzekeren, het huidige en toekomstige personeel kwalificeren, gekwalificeerde arbeidskrachten ontwikkelen en in stand houden, de tewerkstelling doen stijgen en opgeleide stagiairs aan het werk houden.

« Dit centrum lanceert een positieve dynamiek voor de tewerkstelling en de opleiding in het Brussels gewest. Ontworpen om het leren te bevorderen, zal deze pool gewijd zijn aan opleiding, vakmanschap en innovatie. Met de constructie van dit bouwwerk en alle vereisten die het met zich meebracht, heeft Beliris zijn expertise betoond. Ook de bouwsector, die met moeite de nodige arbeidskrachten vindt, zal op termijn profiteren van een vergelijkbare infrastructuur. Beliris heeft namelijk 16 miljoen euro gereserveerd voor de aanschaffing van een site en zijn transformatie tot een opleidingscentrum voor beroepen van de bouwsector. Deze polen, ontstaan uit een ongezien partnerschap, zullen opleidingen verschaffen die de tewerkstelling ondersteunen: een echte meerwaarde voor werkzoekenden en bedrijven! » verklaart Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris.

« Deze Pool is het zichtbare bewijs van onze gezamenlijke wens om opleiding en advies voor tewerkstelling ter beschikking te stellen aan iedereen, zodat de bedrijven in staat zullen zijn om kwaliteitsproducten te produceren  op basis van een Brusselse arbeidskracht van topniveau, »  stelt Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

« Dankzij de Opleidings- en tewerkstellingspolen krijgt het Brussels Gewest een efficiënte structuur om niet alleen het kwalificatieniveau van werkzoekenden en werknemers te verhogen, maar ook om de matching tussen het aanbod en de vraag inzake tewerkstelling te verbeteren, met op de achtergrond de verbetering van de Brusselse economie. Door de middelen van de sector en die van de publieke actoren te verenigen, zullen we een excellentieniveau behalen waarmee het Brussels Gewest een koppositie zal bekleden, » stelt Didier Gossuin, de Brusselse minister van Economie.

 De Pool in cijfers

-              8.936 m² : oppervlakte van het terrein

-              7.228 m² : oppervlakte van het gebouw waarvan …

-              6.000 m² : … gewijd aan opleiding

-              35.000m³ : volume van het gebouw

-              4.200 m² : Grondinname van het gebouw, ongeveer de helft van het terrein!

-              500 : aantal leerlingen dat dagelijks in 2 opleidingsshifts, overdag en ’s avonds, kan worden opgeleid

-              100 m : lengte van het gebouw

-              43 m : breedte van het gebouw

-              15 m : hoogte van de liftschacht

-              218 : aantal diepe-funderingspalen

-              50 : aantal parkeerplaatsen (incl. PBM)

-              35 : plaatsen voor fietsen

-              € 10,2 miljoen : totaal bedrag (studies en werken) 

-              € 9,1 miljoen : bedrag van de werken

-              € 1,1 miljoen : bedrag van de studies

 Technicity.brussels

Technicity.brussels is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende opleidings- en tewerkstellingsactoren: Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en de sociale partners van de technologische industrie, Agoria, FGTB-MWB, ACV-CSC. Deze vereniging wenst de krachten en middelen te bundelen om het opleidingsaanbod en de professionele integratie in Brussel te versterken.

Met de technologische industrie als achtergrond, zullen alle activiteiten binnen de pool gericht zijn op technologische beroepen: beroepen gerelateerd aan onderhoud en installatie (lifttechniekers, frigoristen, HVAC-technici, elektromechanisch onderhoud, …), beroepen gerelateerd aan productie (lassers, operators, pijpfitters,…), en beroepen die we terugvinden in studiebureaus (industrieel tekenaar, industrieel aankoper, …).

 

Het publiek van Technicity.brussels is drieledig:

-              werkzoekenden op zoek naar een kwalificerende opleiding,

-              studenten en docenten op zoek naar verdere ontwikkeling in het professionele leven

-              het personeel van bedrijven en dienstverleners die betrokken zijn bij een permanent opleidingsproces en dus nood hebben aan certificeringen en goedkeuringen vereist voor de uitoefening van het beroep.

Technicity.brussels is nauw betrokken bij de bedrijven en werkt met hen samen voor de ontwikkeling van technisch en educatief materiaal. Dit technologische uitstalraam moet de nodige middelen bieden waaraan behoefte is in de sector. Deze permanente evolutie en aanpassing zal gebeuren via specifieke activiteiten met betrekking tot technologische ontwikkeling.

Technicity.brussels wil een platform zijn voor de ontvangst van, ontmoetingen met en uitwisselingen tussen bedrijven. Een plaats waar mensen in opleiding en bedrijven op zoek naar de broodnodige competenties elkaar ontmoeten, kan de sociaaleconomische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel ten goede komen.

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?