Roosdaalse verenigingen werkten samen voor de Warmste Week

De Roosdaalse jeugdraad, jeugdbewegingen, (Jong) CD&V Roosdaal en Triangel Pamel hebben zich ook dit jaar samen ingezet voor De Warmste Week.

De jeugdraad en Roosdaalse jeugdbewegingen (Clubhuis Joachim, Instaporkest LMK, Jeugd Rode Kruis, Chiro Amigo’s Pamel, KLJ Strijtem en JH Splinter) draaiden plaatjes en verkochten lekkers tijdens de Roosdaalse kerstmarkt, wat 441,69 euro opleverde. De kosten voor deze actie (bv. auteursrechten, materiaal) werden door de jeugdraad op zich genomen, waardoor de inkomsten
integraal konden doorgestort worden.

CD&V Roosdaal was ook van de partij tijdens de kerstmarkt. Dit jaar droegen de verschillende geledingen hun steentje bij. CD&V zorgde voor een wensboom en verkocht fietsverlichting. Vrouw & Maatschappij verkocht kerstrozen, mocktails en croque monsieurs. De senioren verkochten theelichtjes (i.k.v. actie tegen eenzaamheid) en jong-CD&V Roosdaal verwarmde de bezoekers met chocolademelk, jenever en lekkere cake. Jong-CD&V zorgde er zelf voor dat hun opbrengst van 253 euro in Kortrijk geraakte tijdens een bezoekje aan de Warmste Week. De rest van de warme acties van CD&V leverden 190 euro op die via de jeugdraad werden doorgestort naar de Warmste Week.

Tenslotte konden we naar jaarlijkse gewoonte ook rekenen op de warme steun van Triangel Pamel en de ouderraad. Tijdens het kerstfeest door leerlingen van de lagere school werden toneelstukjes afgewisseld met leuke opgewekte dansliedjes, die erg gesmaakt door het talrijke publiek afgaande op de applausmeter. Dankzij de gulle bijdrages van de ouders leverde dit maar liefst 514,28 euro op voor de Warmste Week.

De opbrengsten van al deze acties werden bij elkaar geteld tot een totaal van 1398,97 euro! Een bedrag dat integraal zal worden bezorgd aan AJOK vzw. AJOK staat voor Alle Jongeren Op Kamp en wil deze naam waar maken door vakantiekampen te organiseren met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die minder mogelijkheden krijgen om van het bestaande vrijetijdsaanbod te genieten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?