Roosdaal vraagt mening van inwoners

De voorbije maanden hebben de burgemeester, het schepencollege en het gemeentepersoneel gewerkt om het beleid van de gemeente Roosdaal voor de komende 6 jaar vorm te geven. Dit werk leidde tot het meerjarenprogramma 2020-2025 waarin beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties werden geformuleerd. In het meerjarenprogramma staat kort gezegd wat de gemeente Roosdaal de komende 6 jaar zal doen.

Geef uw mening

Na al dat werk is het aan de inwoners om ook even aan de slag te gaan met het eerste resultaat. "Graag horen wij wat de inwoners van Roosdaal van dit werk vinden. In 8 doelstellingen kunnen inwoners de acties beoordelen, en dit van 25 oktober 2019 tot 6 november 2019. Hun score bepaalt het gewicht van de acties in het meerjarenplan. De acties met de hoogste prioriteit worden meer opgevolgd en gerapporteerd", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Wellicht voelt niet iedereen zich bij elke doelstelling even nauw betrokken en wil men slechts over enkele doelstellingen zijn/haar mening geven. Dit kan."

De 8 doelstellingen die bevraagd worden:

1. Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
Roosdaal is een landelijk gemeente. Als bestuur bewaakt Roosdaal in alle eigen beleidsbeslissingen het groene karakter ervan, maar ook burgers en andere actoren worden gesensibiliseerd en aangespoord om met aandacht voor het milieu en het klimaat de gemeente ook voor de komende generaties optimaal te vrijwaren.

2. Efficiënt Roosdaal
Roosdaal helpt op een eigentijdse en daadkrachtige manier iedereen vooruit, met aandacht voor participatie en modern werken (optimaal digitaal). We kunnen niet alles alleen aan, Roosdaal streeft dan ook naar schaalvoordelen door samenwerking en uitwisseling met alle actoren.

3. Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
Roosdaal koester zijn landelijk en volks karakter als een troef die blijvend moet bestendigd en versterkt worden. Prioriteiten zijn: aangenaam en leefbaar buurtgevoel, wooncomfort, groene en open ruimte voor zowel inwoners als bezoekers. Tegelijkertijd wil Roosdaal niet verworden tot een slaapgemeente en moeten lokale handelaars en ondernemers ondersteund worden in de ontwikkeling van hun activiteiten.

4. Zorg en welzijn
We zorgen voor elke inwoner zonder onderscheid en streven permanent naar een hoog welzijnsniveau zodat iedereen zich, in lichaam en geest, goed voelt in Roosdaal.

5. Vrije tijd
Roosdaal versterkt op een innovatieve en toekomstgerichte manier het socio-culturele en sportaanbod en het lokale onderwijs. Roosdaal stimuleert zo ieders persoonlijke ontplooiing en groei.

6. Roosdaal, mobiel
Roosdaalnaren verplaatsen zich op een aangename en gezonde manier via aangepaste infrastructuur. Sensibilisering en stimulering zijn een belangrijke focus.

7. Roosdaal, veilig
In Roosdaal moet iedereen zich veilig voelen, onderweg en thuis. We nemen hiervoor efficiënte maatregelen en treden kordaat op tegen alle facetten die het veiligheidsgevoel bedreigen.

8. Roosdaal beheert haar patrimoniumRoosdaal heeft een visie over haar eigen patrimonium en een onderhoudsplan voor het reeds bestaande patrimonium.

Papier en online

De bevraging kan online ingevuld worden via https://www.roosdaal.be/mjp van 25 oktober 2019 tot en met 6 november 2019. De bevraging is ook op papier mogelijk. De papieren versie is vanaf 25 oktober 2019 op te halen bij

het OCMW (Kerkststraat 4 – Borchtlombeek), de bibliotheek, bij de dienst bevolking (Brusselstraat 15).

Het ingevulde exemplaar kan op dezelfde adressen, tot 6 november 2019, terug ingeleverd worden.

De resultaten

De resultaten van de bevraging zijn in de loop van november terug te vinden op www.roosdaal.be.

Op de gemeenteraad van 19 december 2019 wordt het meerjarenplan 2020-2025 geagendeerd en besproken. De gemeenteraad is een openbare zitting waar iedereen welkom is om te komen luisteren. Het integrale meerjarenplan 2020-2025 zal na goedkeuring ook terug te vinden zijn op www.roosdaal.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?