Roosdaal sluit aan bij Statiegeldalliantie

Op de gemeenteraad van 25 januari 2018 zal vanuit de CD&V een voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.

 Schepen Herman Claeys: “We willen met dit gemeentelijk standpunt duidelijk aangeven dat we het sluikstorten van drankverpakkingen (PET-flessen en blikjes) niet langer tolereren en deze graag onder een statiegeldsysteem zien. Zwerfvuil blijft vele burgers irriteren. Dieren worden gekwetst of worden ziek van de scherpe blikjes in weiden en velden. Ik ben dankbaar dat 30 burgers zich aanmeldden als zwerfvuilpeter -of meter om hun buurt proper te houden. De ondersteuning vanuit Fostplus is beperkt tot communicatie en 500€ per jaar waarmee ze dan nog groots uitpakken. De reële kostprijs voor de gemeente ligt veel hoger. De invoering van statiegeld wordt daarenboven ten volle gesteund door Gemeentelijke adviesraad milieu en natuur.”

 Gemeenteraadslid Emmanuel de Béthune vult aan: “Het Pajottenland is een prachtige streek om te wandelen en te fietsen, maar jammer genoeg bederft de grote hoeveelheid zwerfvuil vaak het plezier. Tijdens de zwerfvuilacties en wandelingen hebben we vanuit CD&V samen met andere vrijwilligers veel zwerfvuil kunnen rapen. Jammer genoeg komt het zwerfvuil altijd maar terug. Het invoeren van statiegeld is in die context de logische keuze voor CD&V- Roosdaal.”

 Burgemeester Christine Hemerijckx: “ Ik ben fier op mijn CD&V-fractie in de gemeenteraad die via dit besluit opnieuw zal meewerken aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Vorige gemeenteraad schaarden we ons bij de kopgroep van de gemeenten in Vlaanderen die samen met Eandis een snellere ver-LED-ing van de openbare verlichting zullen realiseren. Nu zijn we bij de kopgroep van de Vlaamse gemeenten die toetreden tot de Statiegeldalliantie.”  

 “Wij gaan dit punt ook voorleggen op de raad van bestuur van Intradura en zijn optimistisch dat ook de andere gemeenten die deel uitmaken van de afvalintercommunale zullen meedoen met de alliantie”, aldus Christiane Bert die de gemeente vertegenwoordigt bij Intradura.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?