Rioleringswerken voor zuiverdere Bellebeek

ROOSDAAL - Midden 2016 start Aquafin samen met de gemeente Roosdaal met rioleringswerken in verschillende straten in Roosdaal. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 150 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Bellebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

“De gemeente Roosdaal voorziet in de aanleg van een gescheiden stelstel in de Gustaaf Ponchaustraat van nr. 45 tot 37 en in Witteweg 34 tot Derrevoortstraat 55. Aquafin zal in de rest van Derrevoortstraat een gescheiden stelsel voorzien”, vertelt Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin. “Het afvalwater zal via een pompstation op het kruispunt met de Gustaaf Ponchaustraat naar het bestaande stelsel ter hoogte van het kruispunt Gustaaf Ponchaustraat – Koollochting worden gepompt. Het regenwater zal via de Bellebeek worden afgevoerd”.

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe dit het best gebeurt.

Informatieavond

Op dinsdag 16 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. Ook de afkoppelingsdeskundige zal aanwezig zijn. De infoavond gaat door om 19u30 in het gemeentehuis, Brusselsestraat 15 in Roosdaal.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?