Respect in de sportclub

September is niet alleen de maand waarin alle studenten de draad opnieuw opnemen, het is ook voor de meeste sportverenigingen de start van een nieuw seizoen. De voorbereidingen zijn achter de rug en iedereen is klaar om er een fijn en sportief jaar van te maken, hopelijk met mooie prestaties. 

 Naast financiële steun en infrastructuur zal het gemeentebestuur, in samenwerking met de Leeuwse sportclubs, acties ondernemen om “RESPECT” in en rond de sportclubs extra in de kijker te zetten. In veel verenigingen wordt er nog steeds geroepen en gescholden. Scheidsrechter en tegenstander krijgen geregeld verwijten naar het hoofd geslingerd, kinderen worden gepest, materiaal wordt oneerbiedig gebruikt, …  Kortom: respect is vaak ver te zoeken!

 Tijd voor verandering!

 Een sportvereniging hoort een plaats te zijn waar jong en oud samen komen om op een leuke, veilige en propere manier aan sport te doen. ‘Respect voor elkaar en voor de omgeving’ moet de gouden regel worden! 

 Vanaf 1 september slaan de sportdienst en de erkende sportverenigingen van Sint-PietersLeeuw de handen in elkaar om een respectvoller klimaat te creëren voor iedereen. Vijf maanden lang werken we rond een thema dat gelinkt is aan respect. Deze campagne zal lopen van 1 september tot en met 31 januari 2019.

 (SPORT)OUDERS.

 Het eerste thema waarrond gewerkt wordt is ‘(SPORT)OUDERS’. (SPORT)OUDERS vervullen een belangrijke rol zowel voor hun kinderen als voor de club. Van (SPORT)OUDERS wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geven en participeren in de club. Via allerlei kanalen zullen (SPORT)OUDERS ingelicht worden over wat van hen verwacht wordt. Sportclubs vragen bijvoorbeeld van zowel trainers als spelers om Nederlands te spreken tijdens de trainingen. Zo kunnen we elkaar begrijpen en echt samenwerken.

Overzicht van de acties:

  Clubs gebruiken een AFZETPUNT

 Verenigingen voorzien een plaats waar ouders hun kinderen afzetten en terug ophalen.  Vaak worden kinderen aan de straatkant afgezet en rijden mama, papa, meter of peter direct weg.  Zij weten niet of de training/wedstrijd wel doorgaat.  Wie is dan verantwoordelijk voor het kind?

 Voor de veiligheid van het kind is het zeer belangrijk dat de (SPORT)OUDERS  weten: 

  • de training/wedstrijd gaat door;
  • de training/wedstrijd gaat niet door, ik neem mijn kind terug mee naar huis.

  clubs organiseren een OUKI-TRAINING

 De deelnemende clubs zullen een moment voorzien waar ouders en kinderen samen trainen. Zo komen (SPORT)OUDERS  te weten waar hun kind mee bezig is en wat de trainer van hen en hun kinderen verwacht. Op die manier maken ze ook kennis met de andere kinderen en hun ouders. Het verhoogt de betrokkenheid van de ouders in de sportclub.

  Verenigingen plannen SILENCE DAYS. 

 De “Silence Days” gaan door in een weekend in het najaar. Tijdens deze dagen geldt absolute stilte voor (SPORT)OUDERS, supporters en trainers. Op deze manier willen we het verbaal geweld naar spelers, tegenstanders en scheidsrechters verminderen. Daarnaast leren de kinderen om zelf het spel te spelen, wat hun minder druk en meer plezier bezorgt.

  (SPORT)OUDERS  MELDEN AFWEZIGHEID 

 Verengingen vragen ouders om hen op de hoogte te brengen wanneer zoon of dochter niet aanwezig kan zijn op de clubactiviteiten. Trainers steken heel veel tijd in het maken van kwalitatieve trainingen. Als er dan onverwachts minder spelers aanwezig zijn, is al dat werk voor niets geweest. Ook voor wedstrijden - zeker in ploegsporten - is het belangrijk om op tijd te weten wie er kan komen en wie niet. Omgekeerd wordt er van de club ook verwacht dat ze de ouders verwittigen als er een training of wedstrijd niet doorgaat.

 Een overzicht van de andere thema’s:

 - Periode 2: februari 2019 – juni 2019 Subthema: MILIEU

 - Periode 3: September 2019 – januari 2020 Subthema: NEDERLANDSE  TAAL

 - Periode 4: februari 2020 – juni 2020 Subthema: PESTEN

 - Periode 5: september 2020 – januari 2021 Subthema: SCHEIDSRECHTER EN JURY

 - Periode 6: Februari 2021 – juni 2021 Subthema: GEZONDHEID

 - Periode 7: september 2021 – januari 2022 Subthema: TEGENSTANDER

 - Periode 8: Februari 2022 – juni 2022 Subthema: (Nog niet beslist)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?