CD&V Roosdaal klaar met verkiezingshuiswerk

De lijst waarmee CD&V-Roosdaal  in oktober naar de Roosdaalse kiezers trekt is compleet. De partij maakte al bekend dat huidig eerste schepen Wim Goossens de lijst zal trekken. Schepen Mia Langendries wordt lijstduwer.

De partij organiseerde afgelopen weekend een kandidatendag en kondigde daar de nieuwe namen aan.

De nieuwste gezichten bij CD&V-Roosdaal zijn van plaats 11 tot plaats 20 :

Vicky Van Huylenbroeck: werkzaam bij de scholengroep Sint Franciscus, fervent paardenliefhebber, woonachtig te Pamel

Tom De Koster: onze jongste telg, is advocaat aan de balie te Brussel en tevens docent aan de Odisee hogeschool. Hij woont eveneens in Pamel.

Anja Raeymaeckers: woonachtig te Ledeberg, afkomstig van Kattem.

Jürgen Van de Velde: verpleegkundige van opleiding. geboren in Pamel en woonachtig te Kattem, bestuurlid bij de Pamelse Wielerclub.

An Van den Spiegel: kleuterleidster, afkomstig van Pamel en woonachtig in Borchtlombeek, lid van Femma en oud-leidster van Chiro Pamel.

Vanessa Vekens: zorgkundige bij Inkendaal, woonachtig in O.L.V.-Lombeek

Katrien de Leener: verpleegkundige bij MPC Sint-Franciscus, woonachtig te Pamel

Anita De Strycker: werkzaam bij Pajottenlandcentrum te Lennik, geboren en getogen in Strijtem.

Isabelle Walravens: administratief bediende, woonachtig te Pamel

Jo Timmermans: financieel bediende, woonachtig te Pamel en al vele jaren actief als jongerenvoorzitter bij CD&V-Roosdaal.

Eerder raakte al bekend dat vanuit het zetelende college volgende kandidaten terugkeren : eerste schepen Wim Goossens als lijsttrekker en schepenen Johan Van Lierde, Rudy Bracquez, Herman Claeys, Mia Langendries en Johan Linthout. 

Vanuit de gemeenteraadsleden nemen Emmanuel de Béthune, Koen Muyldermans en Christiane Bert opnieuw deel aan de komende verkiezingen. Christiane Bert krijgt de 2de plaats op de lijst
De uittredende OCWM-raadsleden  Jan Van den Bosch en Nancy Vanderveken gaan er opnieuw voor

De 4 speerpunten voor de komende verkiezingen zijn :

BUURTGEVOEL:  WAAR HET GOED LEVEN IS
Onder het motto : « Beter een naaste buur dan een verre vriend » zet CD&V Roosdaal in op het ondersteunen van het buurtleven. Als burger wensen we allemaal dat het goed samen leven is in onze buurt met alle bewoners. De buurtbewoners moeten dan ook hiertoe ondersteuning krijgen en inspraak hebben over hun buurt. CD&V Roosdaal wenst dit samenleven te ondersteunen en waar mogelijk kansen geven aan de buurtbewoners om mee te beslissen over de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen in de buurt.

OPENBARE INFRASTRUCTUUR:  ZICH VERPLAATSEN TE VOET OF MET DE FIETS IN ALLE VEILIGHEID
CD&V-Roosdaal wil dat alle verplaatsingen met de auto, fiets of te voet in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voetpaden en fietspaden zullen prioritair behandeld worden. De weginfrastructuur moet verkeersveiliger gemaakt worden voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor onze kinderen en senioren: dit via snelheidsremmende infrastructuur, voetpaden en fietspaden. Zo komen we ook tegemoet aan de noden van wandelaars en fietsers en kunnen we de middenstand en de horeca ten dele ondersteunen.
CD&V-Roosdaal kiest er resoluut voor om de betonbanen te vervangen door andere wegbedekkingen. Ze veroorzaken teveel hinder voor de buurt en verminderen onze levenskwaliteit. 
Deze vernieuwingen worden best gekoppeld aan vernieuwingen van de rioleringen en nutsleidingen, met bijhorende subsidies. Daartoe zal het bestaande plan van aanpak verder uitgevoerd worden en bekeken worden wat zonder subsidies kan worden uitgevoerd. levenskwaliteit.  Daartoe zal het bestaande plan van aanpak verder uitgevoerd worden en bekeken worden wat zonder subsidies kan worden uitgevoerd.

GROENE RUIMTEN & MILIEU: LANDELIJKHEID EN GROEN OP MAAT VAN IEDER
Roosdaal moet landelijk blijven, dat is net één van de troeven van onze gemeente. Het is essentieel dat alle openbare groene ruimten goed onderhouden worden en dat de strijd tegen zwerfvuil geïntensiveerd wordt. CD&V maakt hier een strijdpunt van! De CD&V wenst ook in te zetten op meer buurtgerichte sportpleintjes voor jongeren in onze gemeenten. CD&V zal hiertoe met jongeren zelf aan de slag gaan.

ONDERWIJS & JONGEREN: DE TROEF VOOR ONZE TOEKOMST
De Roosdaalse kinderen en kleinkinderen zijn ons belangrijkste goed. Inzetten op een kwaliteitsonderwijs dicht bij hun leefgemeenschap is essentieel voor CD&V-Roosdaal dat de ingeslagen weg nog verder wil uitbouwen. Daarom vinden we het belangrijk om basisonderwijs in alle deelgemeenten te houden en verder goed te ondersteunen.

Yves bastaerts, huidig voorzitter van CD&V-Roosdaal is terecht tevreden met de voorgestelde lijst en gaat volop voor de overwinning. Hij wil met zijn vernieuwde ploeg de noden en verwachtingen van onze inwoners verder uitdragen. De burger en het wonen in onze buurten geeft hij daartoe een centrale plaats in het nieuwe beleid. Elke actie die zijn partij onderneemt zal afgetoetst worden ten opzichte van dit doel. Dus daarom gaan we met allen voor "de weg vooruit in Roosdaal".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?