Renovatie-en omgevingswerken aan het museum v/h Belgisch Trekpaard in Vollezele kunnen starten.

“Na de infovergadering voor de inwoners van het Oudstrijdersplein en de bestuursleden van het museum zijn de werken gestart in februari aan het museum en het achterliggend plein”, zegt schepen Ludo Persoons.

In het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 werd het project Brillantplein goedgekeurd.

Leefbare dorpen

Doel van het project: meer sociale samenhang in de dorpskern creëren door het verruimen van de pleinfunctie tot een aangename, uitnodigende en multifunctionele ontmoetingsruimte.

Het opwaarderen en toegankelijk maken van de beschikbare ruimte biedt vele opportuniteiten om de leefbaarheid van het dorp te verhogen en een meerwaarde te creëren voor de inwoners. 

De belangrijkste aanpassingswerken omvatten: • uitbreiden en tot 1 geheel maken van de aanbouw • sanitair voorzien • mini-keuken voorzien • binnenplein en omliggende muren afwerken met ecologische materialen • verhogen toegangspoort • aanleggen twee petanque pleinen • picknicktafels voorzien • bloembakken voorzien • standplaats fietsen aanbrengen.

Nadien kunnen diverse activiteiten opgezet worden voor de dorpsbewoners:  thema-avonden en optredens voorzien, het organiseren van een boerenmarkt, enz …

De geraamde kostprijs van dit project bedraagt 155.081,95 euro en de gemeente ontvangt hiervoor 100.803,27 euro subsidie: 50.401,64 euro Europese subsidie, 25.200,82 euro Vlaamse subsidie en 25.200,82 euro provinciale subsidie.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?