Colruyt heeft weer een stedenbouwkundige vergunning

De deputatie heeft Colruyt opnieuw een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een winkel op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Herdebeekstraat in Itterbeek. Het is de zoveelste beslissing in de jarenlange saga en waarschijnlijk ook lang niet de laatste ...

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste enkele maanden geleden nog om de stedenbouwkundige vergunning te vernietigen. [Archief :  "Game over : Geen grote Colruyt in Itterbeek"] Volgens Colruyt gebeurde dat toen louter door procedurefouten en niet op basis van inhoud van het dossier.

Motivering

Na de vernietiging door de Raad moest de deputatie binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen rekening houdend met de inhoud van het vernietigingsarrest. Deze beslissing is er nu, en is uiteindelijk ook positief voor Colruyt. Er werd blijkbaar wel uitgebreider gemotiveerd waarom er een vergunning werd afgeleverd. Details over die motivering hebben we niet.

Beroep

Het buurtcomité, dat zich al jaren verzet tegen de komst van een groot warenhuis, heeft nu wel opnieuw de kans om in beroep te gaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe zij juist gaan reageren.

Bovendien loopt er bij de Raad van State een procedure tegen de buurtwegverbreding van de Herdebeekstraat. Een stuk van de Herdebeekstraat zou van van 2 naar 3 rijstroken gaan om extra afslagstrook te creëren.

Dus ook al zou er geen beroep worden aangetekend, zal Colruyt nog niet snel kunnen beginnen bouwen in Itterbeek.

Ander project

Dat Colruyt nog zou inzetten op het huidige dossier, ondanks de redelijk uitzichtloze situatie, werd nooit onder stoelen of banken gestoken. Toch liet de warenhuisketen enkele maanden geleden ook weten dat er ook aan een compleet nieuw dossier voor de site in Itterbeek gewerkt zou worden. Hierover is intussen wel nog geen nieuws.

UPDATE : "Colruyt geeft niet op, maar wij evenmin"


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?