Renovatie Brouwerij Eylenbosch: voorbereidende saneringswerken van start

Wie herbouwt, moet vaak eerst opruimen. Voor de Brouwerij Eylenbosch geldt dit principe als geen ander: vooraleer het Schepdaalse icoon zijn oude glorie opnieuw herovert, moet er vooreerst gesloopt waar nodig. Dit is ook het devies van de Vlaamse Overheid, die via Ruimte Vlaanderen de saneringswerken subsidieert voor een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro. Het noodzakelijke dossier daartoe werd eerder deze maand goedgekeurd.

 

De slopingswerken ter voorbereiding van de renovatie zijn gestart op donderdag 16 augustus. In een eerste fase legt bouwaannemer De Meuter zich toe op de noodzakelijke ontmanteling van de dakbekleding, leien en platen. Op 28 en 29 augustus is het de beurt aan fase twee: de afbraak van het gebouw, centraal op de binnenkoer, de vroegere stapelplaats van de bierbakken. Vervolgens zullen de gebouwen, die geen deel uitmaken van het erfgoed, worden ontmanteld en afgebroken. Een en ander wordt voleindigd eind oktober.

 

Ondergrondse parking

 

Begin november starten dan de afbraakwerken in de bestaande en te behouden delen, waar oude vloeren zullen verdwijnen en nieuwe vloerelementen in de plaats zullen komen. Dit geldt o.m. voor het gebouw op de hoek van de Ijsbergstraat en de N8. Tevens wordt dan gestart met de voorbereidingswerken voor het uitgraven van de kelder, die dienst zal doen als ondergrondse parking.

 

(Lees verder onder foto)

 

 

Bescherming

 

Wie dagelijks langs de N8 rijdt, zal het verloop van de werken kunnen volgen en er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Weliswaar zal in de eerste fase van de saneringswerken via de Ninoofsesteenweg puin worden afgevoerd, maar ter afscherming van de afbraakwerken in de tweede fase op het binnenplein, blijven de 2 woningen ter hoogte van de N8 voorlopig bewaard voor de duur van die werken. Ook voor buurtbewoners zal ervoor worden gezorgd dat de werken het dagelijkse leven zo min mogelijk verstoren.

 

Pajota

 

De renovatie zal een 55-tal lofts en appartementen, alsook een groot aantal commerciële ruimtes opleveren, waarnaar nu al reikhalzend wordt uitgekeken. Tijdens het weekend van 21, 22 en 23 september start Pajota in de kantoren in Dilbeek alvast met de officiële en exclusieve verkoop.

 

Archief

 

Doorbraak in dossier Brouwerij Eylenbosch Schepdaal

 

Brouwerij Eylenbosch: renovatie start in voorjaar 2018

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?