Brouwerij Eylenbosch: renovatie start in voorjaar 2018

Het dossier van de renovatie van de Brouwerij Eylenbosch in Schepdaal is in een definitieve fase beland. Dit door twee nieuwe allesbepalende elementen : het definitief worden van de stedenbouwkundige vergunning en het vinden van de broodnodige investeerder. Daardoor wordt de start van de renovatie vanaf het voorjaar 2018 een feit.

Het plan tot renovatie van de vroegere Brouwerij Eylenbosch heeft historisch en administratief een bijzonder lange weg afgelegd. Overeenkomstig het gewestplan was het complex gelegen in industriegebied. In 2007 kreeg het project een mogelijkheid tot herbestemming via een bijzonder plan van aanleg (BPA). Daarna liepen enkele pogingen tot projectontwikkeling evenwel vast in de complexiteit van het dossier. Recent, 10 jaar later, diende de eigenaar, de NV. Emile Eylenbosch, een nieuw en fris creatief project in samen met Ludo Leuwers van het architectenbureau Osk-ar en vastgoedmakelaar Pajota. [Archief : Doorbraak in dossier Brouwerij Eylenbosch Schepdaal]

Icoon

De bouwvergunning werd door het Dilbeekse college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 25 september en na positief overleg met enkele buurtbewoners is deze inmiddels definitief geworden. De poort staat nu volledig open voor de grondige omvorming van de gebouwen naar 55 grote en kleinere appartementen, lofts en commerciële ruimtes rond een centraal binnenplein met ondergrondse parkingplaatsen en fietsenstallingen.

Erik De Keersmaeker is namens de NV. Emile Eylenbosch heel blij met de vergunning: “De Brouwerij Eylenbosch is altijd een icoon geweest, een symbool voor dé typische activiteit in het Pajottenland, het bier brouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij de renovatie opnieuw de basis wordt gelegd voor een bruisend commercieel en actief leven in de buurt. De reacties die we nu krijgen van de buurtbewoners zijn zeer positief”.

Ook Thomas Valkeniers van Pajota sluit zich daarbij aan: “Wonen en werken verenigen op een site met een dergelijke allure: onze streek heeft er nood aan. Dit merken we nu reeds aan de meer dan gewone belangstelling voor de commerciële ruimtes, de appartementen en lofts”.

Oude Vismijn

Ontbrak tot voor kort een zicht op de noodzakelijke financiële ondersteuning, dan kreeg ook dit euvel onlangs zijn beslag nu een investeerder-promotor werd gevonden. Gigantes is de naam van de investeerder die met veel enthousiasme zijn schouders zet onder dit project. De jonge groep legt zich toe op het ontwikkelen en coördineren van bouwprojecten in eigen beheer en heeft 3 vennoten: Hans Van Erum (vroegere zaakvoerder van SecureLink), Gino Verniers en Jan Vander Elst. De laatste twee verwierven enige bekendheid met het bedrijf Giant, dat zich specialiseert in de coördinatie van totaalprojecten in renovatie en nieuwbouw. Beiden deden in het verleden heel wat ervaring op met o.m. de restauratie van de oude Vismijn in Gent en het Godshuis in Sint Laureins. En ook het restauratieproject 'Lesko' in Kwatrecht schrijven ze binnenkort op hun palmares.

Heilig goed

De filosofie van Gigantes past volledig in het renovatieproject dat de NV.Emile Eylenbosch en zijn partners vooropstellen : “Een voorliefde voor oude (bedrijfs-) gebouwen, gebouwen met een ziel, dat is de passie van Gigantes” stelt Jan Vander Elst, zelf met sterke Dilbeekse roots, “Bescherming is voor ons belangrijk. Een site herstellen met eerbied en respect voor de erfgoedwaarde en toch zorgen voor modern en aangenaam comfort, de perfecte mix tussen oud en nieuw, dat is wat we nastreven. Meer dan de prijs, is de kwaliteit en de hoogwaardige afwerking voor ons van belang. Wat we opleveren moet duurzaam opnieuw de tijd doorstaan. En die duurzaamheid is voor ons een heilig goed” stelt Vander Elst nog.

Met het definitief worden van de bouwvergunning, kan de renovatie van de Eylenbosch-site op korte termijn van start gaan. Verwacht wordt dat dit in het voorjaar van 2018 het geval zal zijn. Het einde van de werken wordt voorzien voor 2021.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?