Relanceplan Herne, 15 € per gezin en twee wedstrijden

De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting heeft ook de handels- en horecazaken in Herne zwaar getroffen.  Naast het nemen van enkele ondersteunende maatregelen zoals de tijdelijke website www.warmherne.be, vloerstickers voor alle handelaars en een Facebook-campagne ter ondersteuning van de lokale economie, wil het gemeentebestuur een belangrijke impuls geven aan de heropleving van de lokale economie. 

Daarom werd een relanceplan met 3 grote acties uitgewerkt:  een waardebon van 15 € per Herns gezin en twee wedstrijden: een horeca-stempelkaartwedstrijd en een fotowedstrijd.

Waardebon van 15 euro voor elk Herns gezin

Het gemeentebestuur voorziet voor elk Herns gezin een waardebon van 15 €.  De waardebon is opgesplitst in twee delen. 

-Het eerste deel van 7,5 € is exclusief te spenderen in de Hernse horecazaken. Deze werden het hardst getroffen door de coronacrisis en hen een extra boost geven is zeer cruciaal. 

-Het tweede deel van 7,5 € is vrij te spenderen bij alle Hernse handelaars, contactberoepen en horecazaken. 

De bonnen zijn geldig tot en met 31 december 2020 en bevinden zich in het corona-infomagazine dat eind juli bedeeld wordt door vrijwilligers.

Twee wedstrijden met in totaal voor 6.000 € aan waardebonnen* in de prijzenpot!

-              HORECA-stempelkaart wedstrijd – doe mee en win!

Het gemeentebestuur trakteert elk Herns gezin op een HORECA-stempelkaart.  Door er op uit te trekken en frequent onze Hernse horecazaken te bezoeken EN er iets te consumeren, kan men stempels verzamelen en prijzen winnen.  Het is de bedoeling om 4 stempels van 4 verschillende Hernse horecazaken te verzamelen.  1 aankoop = 1 stempel. 

In onze horecazaken en op het gemeentehuis zijn extra stempelkaarten verkrijgbaar.

Door een volle stempelkaart ingevuld binnen te brengen op de dienst vrije tijd op ten laatste 31 oktober 2020, maakt men kans om één van onze waardebonnen te winnen.

Er zijn met deze wedstrijd 2 x 500 €, 4 x 250 € en 10 x 100 € aan waardebonnen te winnen. Uit alle ingediende stempelkaarten worden dus 16 eindwinnaars geloot. 

De loting gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in het bijzijn van de voorzitter van het platform vrije tijd. 

-              Fotowedstrijd – doe mee en win!

Het gemeentebestuur organiseert een fotowedstrijd met als doel de toeristische en recreatieve troeven van Herne in de kijker zetten.

Door tijdens een wandeling of fietstocht mooie beelden in onze gemeente digitaal vast te leggen en door te sturen naar ikdoemee@herne.be op ten laatste 31 oktober 2020, kan men mooie prijzen winnen. 

Zie het wedstrijdreglement voor alle voorwaarden wat betreft het insturen van de foto’s (resolutie, maximumgrootte, bestandsnaam, formaat, …).

Ook met deze wedstrijd zijn er 2 x 500 €, 4 x 250 € en 10 x 100 € aan waardebonnen te winnen. Uit alle ingezonden foto’s worden ook hier 16 eindwinnaars geloot. 

De selectie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in het bijzijn van expert(en) van het platform vrije tijd. 

Als extraatje worden de winnende foto’s gedrukt op een speciaal canvas en tentoongesteld in één van onze gemeentelijke gebouwen.

Beide wedstrijden staan open voor iedereen, ook voor mensen buiten Herne.  Het volledig wedstrijdreglement is beschikbaar op www.herne.be onder het e-loket. 

“Het doel van ons relanceplan is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.  We willen onze inwoners de Hernse middenstand laten (her)ontdekken en onze lokale handel een extra boost geven. Uiteraard hopen we dat ook van buiten onze gemeente consumenten onze lokale handel komen ontdekken.  Met een waardebon voor elk Herns gezin en de twee wedstrijden hopen we op lange termijn de vruchten ervan te kunnen plukken en een duurzaam verhaal te creëren”, zegt Lieven Snoeks, schepen van middenstand.

Detailhandel-coaching

Verder staat ook detailhandel-coaching op het programma. Een coach van de provincie Vlaams-Brabant zal hierbij de nodige ondersteuning bieden en een klare kijk geven om de detailhandelssituatie in onze gemeente in kaart te brengen.  Op lange termijn is het de bedoeling een strategisch commercieel plan uit te werken en een detailhandelsvisie uit te schrijven.  Meer info volgt te gepasten tijde.

50.000 €

In totaal maakte het gemeentebestuur een bedrag van 50.000 € vrij ter ondersteuning van de lokale handel. Dankzij een ingediende subsidieaanvraag werd intussen een subsidie van 10.000 €toegekend door de provincie Vlaams-Brabant aan Herne. Dit initiatief werd door de lokale handelaars positief onthaald.

* alle waardebonnen zijn te besteden bij onze Hernse handelaars.

Inhoud infoblad deels achterhaald

Extra te vermelden: De inhoud van het infomagazine werd de voorbije weken vormgegeven en het ging vorig weekend in druk. Na de extra veiligheidsraad van 23 juli 2020, is niet alle info nog up to date. Het gaat voornamelijk over de data en de inhoud van de fases van de afbouwstrategie. Op www.info-coronavirus.be zijn alle nieuwe maatregelen te vinden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?