Reglement nodig voor trajectcontrole Oetingen

Tijdens het debat over het al dan niet verbieden van parkeren in de Lenniksestraat en de Kerkstraat bleek dat de trajectcontrole nog niet kan in dienst genomen worden omdat er nog een reglement moet worden opgemaakt en door de gemeenteraad goedgekeurd.

Vorige week werden de camera’s op de palen geplaatst. Burgemeester Michel Doomst liet toen weten dat de nummerplaatherkenning al werkt maar dat het nog wachten is op de trajectcontrole. Op de gemeenteraad van woensdagavond vroeg de N-VA-oppositie om een parkeerverbod in te voeren over het hele traject.

Reglement

De burgemeester antwoordde dat een deel van dat probleem opgelost wordt als een firma in de Kerkstraat parkeerplaatsen op eigen terrein kan realiseren. Daarvoor is er al een plan voorgelegd aan de gemeente maar er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. Doomst voegde er aan toe dat de trajectcontrole pas in werking kan komen als er een bijzonder reglement voor die stuk weg is goedgekeurd op de gemeenteraad. “In dat reglement wordt onder meer vermeld of er al dan niet geparkeerd mag worden, of er nog bloemenbakken komen, enz. We gaan die zaken eerst ook nog doornamen met de buurtbewoners en de politie. We hopen het reglement in februari aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?