Rechter velt genuanceerde uitspraak ivm toegang tot Tomorrowland

Deze voormiddag heeft de Brusselse kortgedingrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel uitspraak gedaan in de zaak van de drie geweigerde festivalgangers van Tomorrowland.  De rechter is tot een genuanceerde uitspraak gekomen. De betrokkenen moeten zich door de politie bij de ingang van het festival laten controleren. Na die controle kan de politie hen, zoals iedereen, voor maximum 12 uur bestuurlijk aanhouden indien er redenen zijn om aan te nemen dat zij een ernstig gevaar zullen vormen voor de openbare veiligheid. Zijn die redenen er niet, dan moeten zij worden toegelaten tot het festival. 

Persrechter Anouk Devenyns legt uit: “In deze zaak komen belangrijke maatschappelijke en juridische vragen aan bod over de verhouding tussen privacy en veiligheid.  De kortgedingrechter heeft deze vragen niet definitief beoordeeld maar slechts voorlopig geoordeeld dat de fundamentele rechten van de betrokkenen lijken te worden geschonden. Hij heeft ook slechts een bewarende maatregel bevolen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat de betrokkenen ernstige schade zouden lijden.  Die schade bestaat vooral uit het stigma dat zij dreigen te krijgen doordat uit hun afwezigheid op het festival zal worden afgeleid dat zij volgens de federale politie een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid.  De drie betrokkenen beschikken echter over een blanco strafregister en kunnen genieten van het vermoeden van onschuld.  Anderzijds zal dankzij de voorafgaande politiecontrole, die de rechter oplegt, de aanwezigheid van de betrokkenen het veiligheidsrisico op het festival niet verhogen.

De vraag van de betrokkenen om de redenen van de toegangsweigering mee te delen, zal, op hun verzoek, later beoordeeld worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?