Realisatie missing link fietspad weer op de lange baan

De gemeente Gooik kan het strookje grond in de Processiestraat niet onteigenen om er enkele tientallen meters ontbrekend fietspad aan te leggen. De vrederechter verwees de onteigeningsprocedure naar de prullenmand omdat de gemeente enkele administratieve fouten maakte.

Bij besluit van de vrederechter werd het bezwaar tegen de onteigening van het laatste deel van het fietspad langs de Processiestraat afgewezen wegens procedurefouten. De vrederechter valt over het feit dat er geen publicatie van het besluit in het Staatsblad kwam en er werd geen aangetekend schrijven naar betrokken klager gestuurd met het voorstel van minnelijke schikking.

Eigenaar Gerda Persoons uit Vollezele wil als enige reactie kwijt dat de vrederechter de gemeente correct op haar plaats heeft gezet.

Burgemeester Michel Doomst meent dat beide formaliteiten volgens de oude regelgeving wettelijk niet echt verplicht zijn. “Maar de vrederechter heeft geoordeeld dat hiermee de vormelijke kant van de procedure werd geschaad. Dit betekent dat heel de procedure moet worden hervat, hoewel het om een beperkt perceel (10 are) en prijsbeding gaat. Alles verloopt nu volgens het nieuwe decreet dat sterk vereenvoudigd is. Wellicht zal deze procedure toch een jaar in beslag nemen. Intussen blijft de zwakke weggebruiker de dupe van dit verhaal.”

Heel perceel

Eind vorig jaar nam het gemeentebestuur nochtans de aankoop van het volledige stuk grond op in de meerjarenplanning. “Dat is juist maar we geven nu absolute voorrang aan de doortrekking van het fietspad naar de Wolvenstraat. Elke avond zie je daar mensen joggen op de straat”, besluit de burgemeester.

Zie ook:

Gooik onteigent

advocatenkosten

Ook fietspad in Wolvenstraat

Hele grond kopen

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?