Raymonda Verdyck nieuwe voorzitter Erasmushogeschool Brussel

Bij de aanvang van academiejaar 2022-2023 neemt Raymonda Verdyck het voorzitterschap van de Erasmushogeschool Brussel over van Bart De Schutter, die deze functie 17 jaar waarnam.

Met Verdyck aan het roer wil de hogeschool haar plaats blijven innemen in het onderwijslandschap in Vlaanderen. Raymonda Verdyck was immers tot vorig jaar afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zij heeft daar ingezet op gelijke onderwijskansen, sociale mobiliteit, emancipatie en ontwikkeling - aspecten die ook haar aandacht zullen krijgen in haar nieuwe functie aan EhB.

Verdyck is al een jaar lid van het college van bestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur van de hogeschool en van haar Schools of Arts RITCS en KCB. Zij is daardoor al ruim vertrouwd met de structuur en regelgeving van het hoger onderwijs, en kent ook de zorgen en noden. Zij is blij dat ze op deze manier de onderwijssector geen vaarwel moet zeggen:

“Onderwijs is en blijft mijn passie, ik kijk er met plezier naar uit om mijn schouders mee onder het mooie project van EhB te mogen zetten: jongeren kansen bieden en hen ontwikkelen tot goede professionals maar ook tot wereldburgers.” ​

Het hoger onderwijs, met name het hogeschoolonderwijs, kent heel wat uitdagingen. De financiering is al jaren een pijnpunt, onderwijsinnovatie is cruciaal maar vergt middelen en de wijzigingen in decreten en regelgeving volgen elkaar in snel tempo op. Verdyck wil vanuit haar expertise het beleid van EhB mee vormgeven:

“De ervaring die ik in mijn onderwijsverleden opdeed wil ik graag mee inbrengen als voorzitter van EhB, ik denk daarbij aan de continue aandacht voor kwaliteit, het creëren van veilige en inspirerende leeromgevingen en de zorg voor de collega’s die het elke dag waarmaken.”

Dennis Cluydts, algemeen directeur van EhB, is Bart De Schutter erg dankbaar voor zijn inzet, expertise en groot engagement voor EhB. Met Raymonda Verdyck werkte Cluydts al 7 jaar samen als bestuurder van het GO!. Hij kijkt erg uit naar haar rol binnen de hogeschool:

“EhB wil studenten en personeelsleden een veilige omgeving van vertrouwen en respect bieden, zodat ze zich ontplooien tot wendbare, ondernemende professionals. Onder het voorzitterschap van Raymonda zal dat zeker verder waargemaakt worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?