Provinciegouverneur fluit Pepingse meerderheid LVB opnieuw terug

De oppositiepartijen dienden op 2 december 2020 bij de provinciegouverneur een gezamenlijke klacht in tegen de wijze van het behandelen van mondelinge vragen van de oppositiepartijen door LVB. De fracties CD&V, DVP en N-VA ondervonden dit als een inperking van de rechten van oppositieraadsleden. De  gouverneur trad hen daarin bij.

 Na onderzoek antwoordde de provinciegouverneur op 12 februari 2021 dat de klacht gegrond is. “Op eenvoudige mondelinge vragen moet onmiddellijk geantwoord worden, wat LVB systematisch weigert te doen. Mondelinge vragen en de antwoorden hierop dienen opgenomen te worden in het zittingsverslag, wat LVB systematisch weigert te doen”, zeggen de gemeenteraadsleden, Suzanne De Cort CD&V, Kristof De Cuyper DVP en Gerda Claeys N-VA.

LVB verwijst naar audio-opnames, maar de provinciegouverneur bevestigt dat zolang de gemeenteraad niet beslist om het schriftelijk verslag te vervangen door een audioverslag, een schriftelijk zittingsverslag opgemaakt moet worden. De provinciegouverneur heeft LVB aldus verzocht om mondelingen vragen voortaan mondeling tijdens de gemeenteraadszitting te beantwoorden en mondelinge vragen en antwoorden telkens in een schriftelijk zittingsverslag te noteren.

Zie ook:

De gouverneur tikte de Pepingse meerderheid eerder al op de vingers op het gebied van burgerparticipatie en inspraak.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?