Provinciegouverneur vraagt LVB werk te maken van participatiereglement

De oppositie bracht al in verschillende dossiers ter sprake dat de huidige meerderheid in Pepingen scoort slecht op het gebied van burgerparticipatie en inspraak. De gouverneur wees het bestuur terecht.

De gemeenteraadsleden namens Suzanne De Cort, CD&V, Kristof De Cuyper DVP, Gerda Claeys N-VA klagen het gebrek aan burgerparticipatie en inspraak aan.

“Het voorstel van DVP van maart 2019 tot deelname aan pilootprojecten rond een participatieve gemeenteraad werd door de huidige meerderheid niet aanvaard. Daarna werden deze suggesties nooit meer benut door LVB. In een brief van de provinciegouverneur van 3 december 2020 wordt de huidige meerderheid op de vingers getikt. LVB wordt met aandrang gevraagd werk te maken van een participatiereglement”, zegt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

 Provinciegouverneur dringt aan op correcte overheidscommunicatie

De Pepingense oppositie werkte de laatste maanden al meerdere dossiers samen uit. “CD&V, DVP en N-VA pleitten al meermaals voor wederzijds respect tussen de partijen maar helaas blijft de huidige meerderheid volharden in het beoordelen van een idee op basis van de auteur en niet de inhoud.”

“Het college van burgemeester en schepenen communiceert stelselmatig via gemeentelijke info-kanalen, zonder enige definitieve beslissing van de gemeenteraad. De provinciegouverneur tikte de huidige meerderheid hierover al tweemaal op de vingers. Dit gebeurde eerst in een brief van 21 augustus 2020 en daarna nog eens in een nieuwe brief van 3 december 2020. LVB wordt tot twee keer toe met aandrang gevraagd in de overheidscommunicatie een werkelijke weergave te geven van de realiteit.”

 Provinciegouverneur vernietigt besluit LVB

“De provinciegouverneur tikt LVB in een brief van 3 december 2020 op de vingers voor het toepassen van een Sinterklaaspolitiek en het ons-kent-ons-principe, strijdig met het gemeentelijk reglement. De provinciegouverneur vernietigde nu zelfs een besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2020”, aldus de verenigde oppositie. Dat besluit handelt over het toekennen van subsidies aan verenigingen buiten een goedgekeurd reglement.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?