Provincie weigert windturbinepark Pepingen

PEPINGEN - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigerde de milieuvergunning voor de uitbating van een windturbinepark in Pepingen. De drie aangevraagde windturbines zijn niet aanvaardbaar op ruimtelijk en landschappelijk vlak.

Het bedrijf EnerVest Project had op 21 juni een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. EnerVest wil in Hof-ten-Berg en Bautebrugstraat te Pepingen een windturbinepark uitbaten van drie windturbines, met een vermogen van 3,4 MW per turbine, en zes transformatoren.

"Maar de inplanting van dit windturbinepark is noch op ruimtelijk noch op landschappelijk vlak aanvaardbaar", zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu. "Het windturbinepark bevindt zich in agrarisch gebied op 340 meter van een woongebied. De turbines worden ingeplant in een open ruimte gebied en zoeken geen aansluitin, noch bij een landschapsbepalende lijninfrastructuur, zoals een spoorweg of autosnelweg, noch bij een industriegebied. Bovendien komen ze te staan op de rand van een kwalitatief belangrijk open ruimtegebeid waarin zich enkele belangrijke historische hoeves bevinden. Om deze redenen weigeren we de milieuvergunning".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?