Provincie weigert nu ook zwaar bouwcomplex bij de ‘Belle Triene’

De bestendige deputatie heeft de bouw geweigerd van 14 woningen, 4 handelsruimten en ondergrondse garages langs de Edingsesteenweg in Gooik aan het kruispunt met de Stuivenbergstraat .

“Het was van bij het begin duidelijk dat dit bouwprogramma niet aangepast was aan de draagkracht van het terrein”, stelt burgemeester Michel Doomst.

De gemeente Gooik had  de vergunning ook reeds geweigerd omdat de plannen het landelijk karakter van de omgeving overdadig zouden belasten. “Een mastodont bij de ingang van de gemeente past helemaal niet in de ruimtelijke context en biedt een ongepaste stedelijke aanblik vanop de invalswegen van de gemeente. Het project was ook in tegenstelling tot de stedenbouwkundige richtlijnen die op niveau van de gemeente werden opgemaakt en gebruikt bij de inschatting. Verdichting moet op een verkeersader mogelijk zijn maar moet beperkt blijven. Ook naar de toekomst zullen woonprojecten met dezelfde landelijke prioriteit worden afgewogen en beoordeeld”, aldus Michel Doomst.

Onaangepast formaat van bebouwing, verkeersdrukte en rioleringsproblemen

"Groen Gooik heeft dit dossier van af het begin opgevolgd en aangeklaagd. We dienden twee keer formeel bezwaar in tegen de bouwaanvraag (in eerste instantie bij de gemeente en nadien bij de provincie). Dit leverde resultaat op want we hebben het verslag van de provinciale ambtenaar opgevraagd en zijn blij dat onze bezwaren mee opgenomen zijn om de weigering te onderbouwen: onaangepast formaat van bebouwing, verkeersdrukte en problemen in verband met riolering", zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik.

 "Het is goed dat dit project aan de Belle Triene nu van de baan is, maar de druk op open ruimte in Gooik blijft onverminderd toenemen. Gooik gaat volgens Groen niet zorgzaam om met open ruimte en heeft een gebrek aan visie over welke bouwprojecten in onze dorpen gepast zijn. In alle deelgemeenten zijn projecten voor meergezinswoningen en appartementen in uitvoering en planning die volgens ons totaal niet aansluiten bij de eigenheid en draagkracht van onze dorpen en regio."

Groen Gooik blijft aandringen de gemeente, net zoals in een aantal van onze buurgemeenten, gedurende twee jaar een bouwpauze zou inlassen voor meergezinswoningen en appartementen. Die tijd kan de gemeente gebruiken om eindelijk duidelijk af te bakenen waar er nog kan gebouwd worden, aan welke kwaliteitseisen woningen moeten voldoen en hoe ver de verdichting van de dorpskernen mag gaan met behoud van een aantal erfgoedwaarden", besluit Alwin Loeckx voor Groen Gooik.

Gemeente weigert vergunning

Bezwaar Groen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?