Provincie weigert kapvergunning voor 25 populieren

De bestendige deputatie heeft de vergunning die de gemeente Lennik verleende, voor het kappen van 25 populieren op een weide naast de begraafplaats van Sint-Martens-Lennik, geweigerd. De  VZW ‘Bescherm bomen en natuur’ en een buurtbewoner hadden bezwaar aangetekend. De vzw vroeg aan de bestendige deputatie om de omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren te vernietigen en kreeg daarin gelijk.

De eigenaars van de bomen hadden aan de gemeente een vergunning gevraagd voor het kappen van de 25 populieren en verkregen die vergunning. Een buurman en de vzw ‘Bescherm bomen en natuur’ gingen in beroep en haalden hun slag thuis. De vzw haalde heel wat argumenten aan om de kapping tegen te houden. “De provincie gaf ons op 4 punten gelijk. De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen. Er werd geen vegetatiewijziging aangevraagd. Het dossier is onvolledig. Er ontstaat schade aan de natuur. Het landschap en haar schoonheidswaarde wordt aangetast”, zegt Ivan De Clerck van vzw ‘Bescherm bomen en natuur’.

De Lennikse schepen van Leefmilieu en Ruimtelijk Ordening Hendrik Schoukens (Groen) had gehoopt dat de bestendige deputatie aan de gemeente handvaten zou geven voor toekomstige kappingsaanvragen maar zal daarin wellicht op zijn honger blijven.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?