Provincie ruimt mestvervuilde vijver Terhagen

Tien maanden nadat een mestlozing een vijver in Terhagen vergiftigde heeft de provincie er ruimingswerken uitgevoerd. Dat gebeurde zeer slordig, volgens de eigenaar.

 In het weekend van 25 februari, enkele dagen na een grote inbeslagname op het erf van een landbouwer in de Hoevestraat, opende iemand de kraan van een gigantische mestsilo op het erf. De vloeibare mest stroomde een veldweg af en belandde via een weide in een beek. De smurrie vloeide verder en belandde in  de visvijver van Guy Hamelrijck. Daar stierven er tientallen vissen.

Enkele dagen later vorderde de gemeente de civiele bescherming op. De civiele ruimde mest op aan de zuidkant van de Nioofsesteenweg maar aan de dodende vervuiling aan de andere kant van de gewestweg werd toen niets gedaan.

De provincie werd ingeschakeld omdat die verantwoordelijk is voor onbevaarbare waterlopen van categorie 2. Het duurde nog tot kort voor kerstmis voor een aannemer de gracht en de vijver kwamen saneren. “Een firma uit Temse is het slib komen wegzuigen. Omdat het na een droge periode veel is gaan regenen werden de oevers door de werken zwaar beschadigd. Ik vraag me af of alles zo gaat blijven liggen, zegt de eigenaar van de vijver Guy Hamelrijck.

Nog nivelleringswerken nodig

“De ruimingswerken aan de beek en de vijver zijn inderdaad voltooid. Het terrein werd na de werken geherprofileerd. Gelet om de weersomstandigheden (overvloedige regenval) kon dit op dat ogenblik niet beter. In een drogere periode zal onderzocht worden of er bijkomende nivelleringswerken nodig zijn.

De uitvoering heeft vrij lang op zich laten wachten omdat er monsternames van het slib dienden genomen te worden en er heel wat discussie was over  wie de ruimingswerken aan de vijver zou uitvoeren. Uiteindelijk heeft de provincie haar verantwoordelijkheid genomen.

De totale kosten (ruiming beek over 400 meter + vijver) met inbegrip van de afvoer en verwerking van het slib zullen ongeveer 13.000 € exclusief BTW bedragen. De definitieve afrekening werd nog niet ontvangen. De provincie zal deze kosten trachten te verhalen op de veroorzaker van de mestlozing”, aldus persverantwoordelijke Frank Ilsbroux van de provincie Vlaams-Brabant.

Zie ook: nog geen hulp

Archieffoto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?