N-VA-Lennik² vraagt vernietiging benoeming LVB-leden Bijzonder Comité Sociale Dienst

N-VA-Lennik² heeft een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen de benoeming van twee leden van de LVB in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). “We hebben vastgesteld dat beide leden van hetzelfde geslacht zijn en dit is bij decreet verboden,” zegt N-VA-fractieleider Kristien Van Vaerenbergh. De raad beslist normaal binnen dertig dagen. Van Vaerenbergh stoort zich verder aan de arrogante houding van de LVB die zich boven de wet waant.

“Het had nooit zo ver moeten komen. We hebben dit probleem tijdig opgeworpen nog voor de benoemingen op de gemeenteraad effectief gebeurden. Onze opmerkingen vielen in dovemansoren. De LVB wou het probleem bewust niet inzien en daagde ons uit klacht in te dienen om de benoemingen te stoppen”, zegt Van Vaerenbergh.

Valse start voor goede samenwerking

Het gevolg is dat N-VA-Lennik² zich nu moet wenden tot juridische stappen om deze benoemingen vernietigd te krijgen. “We hadden het liever anders gezien en gehoopt op een nieuwe start. Helaas duwde de LVB haar willetje door tegen de decreten in waardoor er grote juridische onzekerheid ontstaat. Van een daadkrachtig Lennik, een kernwoord uit het bestuursakkoord, is hier geen sprake. Burgemeester De Knop trekt gewoon het geklungel van vorige legislatuur door”, vindt Van Vaerenbergh.

 Vergadert BCSD geldig?

N-VA-Lennik² vraagt zich af of het BCSD wel geldig kan beslissen gelet op het feit dat 2 leden op basis van een ongeldige akte werden benoemd. “Dat brengt voor een hele hoop mensen juridische onzekerheid mee en dat enkel omdat LVB denkt dat ze boven de wet staat,” besluit Kristien Van Vaerenbergh.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?